Skip to main content

Full text of "Neurastenicy w literaturze"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legał copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial partics, including placing technical rcstrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designcd Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated ąuerying Do not send automatcd queries of any sort to Google's system: If you are conducting rcsearch on machinę 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of text is hclpful, pleasc contact us. We cncourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributłonTht Goog^s "watermark" you see on each file is essential for in forming peopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legał WhatCYcr your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legał. Do not assumc that just 
becausc we believc a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offcr guidancc on whcthcr any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discoYcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the fuli icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznydi pólkach, zanim została troskliwie zeska^ 

nowana przez Google w ramach projektu światowej bibhoteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stalą się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego 

dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi lub do której prawa te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego 

dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszłości. Stanowią nieoceniony 

dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują się również w tym pliku - przypominając 

długą podróż tej książki od wydawcy do bibhoteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady uźytkowEinia 

Google szczyci się współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniania. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a my po prostu staramy się je zachować dla przyszłych 
pokoleń. Niemniej jednak, prEice takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostEu^czać te materiały, podjęliśmy środki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów 
komercyjnych. 
Prosimy również o; 

• Wykorzystywanie tych phków jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Search to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w nickomcrcyjnycti 
celach prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytań 

Prosimy o niewysylanie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badań nad tlumaczeniEimi maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków łub innymi dziedzinami, w których przydatny jest 
dostęp do dużych ilości telfstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym 
dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisań 

Znak wodny"Googłe w łsażdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania dodatkowyeti 
materiałów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać. Hganie prawa 

W ItEiżdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że 
skoro dana łisiążka została uznana za część powszecłmego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam 
sposób tralrtowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych lirajów, a 
my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmować, że dostępność 
jakiejkolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej użj'wać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe. 

Informacje o usłudze Google Book Search 

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book 
Search ułatwia czytelnikom znajdowanie książek z całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst 
tej książki można przeszukiwać w Internecie pod adresem [http : //books . google . comT] ■ -. i . ,<r. • r- ,* -4- 

■^ 97eurastenicy -^ 
W w Uteraturze. W 
NEURASTENICY 
W LITERATURZE. .V NEUT^ASTENIGY W literaturze: I. STANISUW PRZYBYSZEWSKI. oooooooooooooooo NAPISAŁ 

Dr. ZYGMUNT LESERZA 
WE LWOWIE. 

NAKŁADEM KSIĘGARNI POLSKIEJ. 
1900. y^OAN STACJA z DRUKARNI „8Ł0WA P0L6K1KG0" WE LWOWIE 
pod zarządem Zygmunta Hnłacińskiego. 


I. Każdy wielki artysta ma swój symbol. 

Zdaje mu się , że go wysnuł z najgłębszych 
czeluści swojej jaźni, wykarmił najbardziej in- 
dywidualną treścią swojej duszy, stworzył niby 
Bóg z nicości, a jednak w rzeczy samej, dusza 
jego jest tylko czarodziejską latarnią , która po- 
życzyła sobie treści z życia społeczeństwa i od- 
biła je potem w fantastycznych konturach. 

Wszystkie wielkie pomysły poetyczne mają 
swe źródło w stosunkach społecznych narodów — 
nawet taka imponująca, na wskroś mistyczna 
koncepcya, że Polska jest Chrystusem narodów, 
nigdyby się nie wyłoniła z piany mistycznego 
morza, gdyby — mówiąc słowami Krasińskiego 
Polska nadal hasała na zewnętrznem polu ży- 
cia. Ale artysta wziął z zewnątrz tylko surową 
materyę , a wykuł z niej najpotężniejszą syntezę 
ideową, jego synteza wraca do społeczeństwa, 
jako objawienie wieszcze, budząc do życia wszy- 
stkie myśli i uczucia, które dotychczas drze- 
mały w podziemiach świadomości. 

Poeta jest zawsze najbardziej typowym 
okazem swego społeczeństwa lub pewnej war- 

1 920 2 stwy tegoż — w epoce wielkich rozkwitów kul- 
turalnych są symbole poety „gościńcem iry- 
dianym", łączącym cele milionów z poetyczną 
intuicyą wieszcza. 

Lecz w fazach, kiedy pękają przeżyte for- 
macye społeczne, gdy idee i illuzye stworzone 
przez przeszłe pokolenia, rozbijają się o rafy 
nowych stosunków, gdy warstwy, które z gór- 
nymi hasłami zdobyły sobie polityczne władz- 
two poczynają tonąć w apatycznem materyali- 
zmie życiowym, gdy dusze z polotem i tempe- 
ramentem nie znajdują w swem najbliższem 
otoczeniu tego, dla czegoby żyć i działać warto, 
tedy dusza ludzka uderzywszy mackami o szor- 
stkie kanty życia, cofa się z przerażeniem przed 
gwarem rzeczywistości do swych najmroczniej- 
szych katakomb i zaczyna prząść ponure, mi- 
styczne i rozpaczliwe koncepcye poetyczne. 

A jak podróżny, zabłąkawszy się w dzie- 
wiczym borze, początkowo szuka znaków na 
ziemi i na niebie, któreby go wywiodły z tego 
labiryntu, lecz gdy stracił nadzieję już bezmyśl- 
nym galopem, ciź do omdlenia, pędzi w paszczę 
zguby, tak dusza ludzka raz oderwana od życia 
społeczeństwa, raz straciwszy ten kompas, jakim 
jest czucie ze swym narodem, brnie w czelu- 
ściach nocy, zanurza się w mistycznych tajni- 
kach swej istności, wydyma swą jaźń do cho- 
robliwych kształtów i siły wyssane ze społe- 
czeństwa, marnuje w krwawych zapasach we- 
wnętrznych. Atmosfera spólczesna sprzyja tej ucieczce od życia jak w epoce upadku Hellady 
sprzyjała rozwojowi neoplatonizmu, a w osta- 
tnich czasach Rzymu gnała ludzi do klasztorów 
egipskich. Rewolucya francuska dała panowanie 
mieszczaństwu, ale nie ziściła ani jednego ideału 
swoich poetów — Bajron umarł przed wskrze- 
szeniem „Hellady", przed zjednoczeniem Włoch, 
przed elekcyą w Wersalu i na szczęście nie 
widział karykatur, w które się idea niepodległo- 
ści narodów w rzeczywistości oblekła. 

We Francyi przyszła do steru haute finance 
z militaryzmem, w Niemczech junkry z fabry- 
kantami, w Skandynawii zamożniejsze chłopstwo, 
w Polsce dorobki ewiczowska szlachta paktująca 
z bankierami i głosząca hasło trójlbjalizmu. 
W tej atmosferze rozkładowej nie mógł wytrzy- 
mać żaden szlachetniejszy i głębszy umysł; in- 
tehgencya musiała zdegradować się do roli he- 
roldów panującej klasy lub wyrzec się wszelkiej 
ideologii. 

I wtedy przyszedł Ibsen i obnażył ropiące 
się rany społeczeństwa — pokazał fałsz i kłam- 
stwo i obłudy podpór społeczeństwa, komedyę 
dzikich kaczek, rozczarowania Rosmersholmów, 
histeryczne zwyrodnienie Heddy Gabler i spi- 
nanie się Solnessa na zawrotne wierzchołki mi- 
stycyzmu. 

Dusza ludzka już nietylko cierpiała jak za 
czasów Werthera, Manfreda i hr. Henryka, ona 
znużyła się i rozchorowała, ona w „Znużonych 
duszach" wołała wielkim krzykiem o ratunek z otchłani oWędu, rozstroju i zupełnej bezra- 
dności. . 

Ta poetyczna koncepcja Nietschego o wiel- 
kiej duszy samotnika, odpychającej wszystkie 
z zewnątrz narzucone wartości, potężnej jak 
siła przyrody, dyktującej społeczeństwu prawa, 
konała na „pełnem morzu**, jak ów bohater po- 
wieści Strindberga lub wypaczyła się w pra- 
ktyce jako apoteoza Bismarka i panującej klasy. 

Powstaje reakcya przeciw pozytywizmowi 
w filozofii a materyalizmowi w sztuce, we Fran- 
cyi rozwija się literatura psychologiczna, Ola 
Hanson głosi kult indywidualności, Edgar Poe 
wchodzi w modę, pisarze skandynawscy i rosyj- 
scy nadają ton w niemieckiej literaturze. Indy- 
widualność podeptana kopytami stosunków spo- 
łecznych szuka przez reakcyę w dziedzinie du- 
chowej przestrzeni dla siebie, umysł zaczyna 
smakować w zagadnieniach psychologicznych, 
dusza usiłuje przekroczyć żelazne słupy posta- 
wione wiedzy przez naukę i społeczeństwo. Psy- 
chofizyologia jednostki, płci i rasy pogłębiły 
znajomość duszy ludzkiej, ale nie rozwiązały 
odwiecznych zagadnień metafizyki; w chwili 
rozstroju odczuwano wyniki wiedzy tylko jako 
rodzaj podrażnienia, co obudziło ciekawość ludz- 
ką, aby tem bardziej wydrwić bezsilność myśli 
krytycznej. Z hasłem bankructwa wiedzy rzucili 
się bankruci myśU na te nowe niewykarczowane 
dziedziny wiedzy ; Huysmans zapuścił się w naj- 
głębsze tonie natury ludzkiej, z których wzno- szą się opętania płciowe, wizye i instynkty zni- 
szczenia ; rozpoczęło się masowe rozpasanie i wy- 
uzdanie uczucia jako środek odurzający przeciw 
niezadowoleniu z życia. Dla nerwowych i prze- 
czulonych ustrojów otwierała nowe horyzonty 
mistyka psycho-fizyologiczne, z dziedziny rze- 
czywistości, marnego życia z dnia na dzień, 
niesmaku i przesytu jakżeż rozkosznie było 
uciekać w kraj „absurdu", upajać się fantazyami 
hipnotyczno-spirytystycznemi, szukać dla swych 
podrażnień symbolów, idealizować prawem re- 
akcyi i ,.ressentymentu" wszystkie psychiczne 
zboczenia, kokietować przez wstręt do rzeczy- 
wistości nawet z kuglarstwem i szarlataneryą. 

Pogrobowe pokolenie romantyków rozwija 
się i przeżywa przedwcześnie, opadają pąki 
z drzew zanim porządnie rozkwitły a trupia pa- 
szczęka życia urąga szarą prozą rzeczywistości 
najgorętszym porywom egzaltowanych mózgów. 

Nauka i poezya nie wystarcza, nuda wy- 
gląda z wszystkich kątów, tęsknota rozpiera 
piersi, walka o chleb wysysa najlepsze siły — 
rozpaczliwe wołanie o jakąś treść, o cel życia, 
o szczęście wydziera się z głębi duszy — i jeden 
za drugim wymyka się ze swej ciasnej izdebki, 
szukając w knajpie towarzystwa a w podnietach 
zmysłowych surogatu miłości. Ale knajpa nie 
zastąpi żądzy czynu, dziewczyna z kwatery ła- 
cińskiej nie utuli tęsknoty miłosnej, życie anor- 
malne zwichnąć musi równowagę psychiczną 
młodzieńca. Człowiek czuje obrzydzenie do tego mar- 
nego życia, a jednak powraca do niego upornie, 
gardzi alkoholizmem, a bez niego obejść się nie 
może, odtrąca dziewczynę ze wstrętem a jednak 
bez niej żyć nie może. Tak to są wszystko 
tylko sucogaty — nawet kiepskie — ale z tego 
zaczarowanego koła niema wyjścia w życiu dla 
złamanych i znużonych. Każdy z tych szlache- 
tniejszych czuje, że musi albo zmarnować się 
w cyganeryi literackiej, lub za cenę prostytucyi 
ducha może zostać pastorem, adwokatem lub 
urzędnikiem... Chwilami zdaje mu się , że mógłby 
zginąć dla jednego z tych ideałów, które roz- 
płomieniają dusze milionów, ale wola jego zła- 
mana jest i znękana, organizm niezdolny do 
walk zewnętrznych, dusza biedna i zwiędła — 
więc z obrzydzeniem odwraca się od życia, z wró- 
blami i aniołami wzbija się pod chmury a wy- 
rzuciwszy ze szalupy swego ja cały swój jad, 
zgniliznę i chorobę na świat, stwarza sobie illu- 
zyę , że się wyanielił, uduchowił i wyemancypo- 
wał z pod spiżowych praw społecznego rozwoju. 

Tylko zapomnieć, tylko nie myśleć, tylko 
nie słyszeć szatańskich kpin wyuzdanego mó- 
zgu! Mózg wchłonął w siebie doświadczenie 
wieków, pokoleń i cywilizacyi, mózg personifi- 
kuje głos obowiązku i sumienia wobec społe- 
czeństwa, mózg daje ból poznania, pracy i wie- 
dzy, mózg jest najboleśniejszą tresurą ducha, 
więc rozkapryszone uczucie otwarty bunt pod- 
nosi przeciw mózgowi, dusza rezygnuje z wj-- siłku myśli, dusza kontentuje się już tylko re- 
akcyą a człowiek stacza się w ciemności z tą 
lubieżną rezygnacyą, z jaką tonący po bezowo- 
cnych wysiłkach zaczyna się w topiel pogrążać. 
A im głębiej się pogrąża, to tem dalej jest dna, 
bo życie duszy jest nieskończone, bo naga du- 
sza nie zna wymiarów, bo dusza pozbawiona 
wszelkich zewnętrznych zapór, jak para traci 
sprężystość i zwartość i rozkłada się na atomy. 
Ponure wizye podnoszą się jak piana ze wzbu- 
rzonych fal, zaciera się granica między wraże- 
niem, przypomnieniem, snem i rzeczywistością, 
już żadna logika nie krępuje orgii rozpasanej 
duszy, a jedyną osią, około której ten chaos 
bezwiednie się skupia, jest jakiś zwyrodniały 
i chory instynkt życiowy, najczęściej żądza 
płciowa. 

To są narodziny nagiej duszy. Ta nowo- 
żytna naga dusza to już nie melancholia roman- 
tyków za błękitnym kwiatem, to nie spacer 
fantastyczny w czarodziejskim lesie w blaskach 
miesiąca i towarzystwie rozkapryszonych cho- 
chlików. Goplan, Tytanii i elf. 

„Dusza — mówi Przybyszewski^), nasz 
polski arcykapłan nagiej duszy — nie była ni- 
gdy delikatną, wstydliwą i rozmarzoną; to wy- 
buch sił wulkanicznych, Jakóba wieczyste za- 
pasy z aniołem ; dusza to zaciśnięta pięść, która 1) Auf den Wegen der Seele. Berlin 1897, w prze- 
róbce polskiej w „Życiu" 1898 nr. 42—49. 8 podnosi się w niebo i rozbija jego bramy — to 
krzyk, co całą naturę wzburza, huczący ból ko- 
nającego olbrzyma, co słońce chciał ściągnąć 
na ziemię i był jego promieńmi rażony. Ochocza 
tryumfująca dusza jest absurdum, kwadraturą 
koła, biczem z piasku; dusza jest ponurą gdyż 
jest namiętnością, łamaniem się sił, i chaosem 
wzburzonym żądzą płciową, szałem rozrodczym, 
burzami rozwoju, bezgranicznym bólem rozdwo- 
jenia. Natura nie zna szczęścia... 

Nagą duszę, oczyszczoną z wszelkich mę- 
tów przypadkowości, pochwyconą w samej isto- 
cie postanowili nam pokazać nowożytni artyści. 

Droga mózgu, „droga biednych pięciu 
zmysłów"*, nie mogła do tego celu powieść — 
więc zbuntowane uczucie kopnęło precz to nę- 
dzne, logiczne życie mózgu a moderniści wypo- 
wiedzieli wojnę racyonalizmowi w sztuce i na- 
uce. Oli Hanson chodziło przedewszystkiem 
o pogłębienie sztuki znajomością duszy czło- 
wieka, o przerzucenie punktu ciężkości z „pano- 
ptikonu" wydarzeń zewnętrznych na pierwiastek 
subjektywny rasy, indywidualności, płci. Przy- 
byszewski, gorący wielbiciel Oli Hansona, roz- 
winął tę reakcyę przeciw materyalizmowi do 
symbolu walki mózgu z duszą. 

Już w pierwszych swoich studyach p. t.: 
„Zur Psychologie der Individuums" (1892) Psy- 
chologia jednostki. Chopin i Nietsche — Ola 
Hanson — dał nam Przybyszewski nietylko głę- 
boką, subtelną analizę wrażliwości psychicznej nowożytnego człowieka, lecz zarazem apoteozę 
umysłu, w którym przeważają uczuciowe, nie- 
świadome i instynktowne pierwiastki z ujmą 
dla logicznej i świadomej myśli. Indywidualiści 
i materyaliści wieku oświecenia, uważali jaźń 
ludzką tj. poprostu pewną historycznie określoną 
formę świadomości jako coś absolutnie danego, 
jako pewnik psychologiczny i z tego pewnika 
niby z kłębka wysnuwali teorye, stanowiące lo- 
giczną dedukcyę piei^wszego założenia. 

Psychologia jednak wykazała, że to co 
nazywamy wolą i świadomością nie jest czemś 
niezmiennem, lecz jest rezultatem długiego łań- 
cucha ewolucyi, której pierwsze ogniwa poczy- 
nają się w przejawach psychicznych zwierząt. 

Między świadomą twórczą myślą a pierw- 
szera czuciowym odruchem pierwoszczy jest 
cała pośrednia drabina stanów psychicznych; 
życie psychiczne organizmu jest o wiele szer- 
sze niż zakres świadomych przejawów, jaźń jest 
tylko koralową wysepką wyrosłą nad falą nie- 
znanych zjawisk, tejemniczych związków uczuć 
i instynktów. Trzęsienie ziemi, niepojęte jakieś 
falowanie wód, i ruch, a wysepka zapadnie się, 
lub rozłupi się — zaś wola nasza i świadomość 
stracą zwartość, rozszczepią się lub rozpłyną się 
w choasie nieświadomych wrażeń, uczuć, odru- 
chów. Nowożytna psychologia, psychofizyologia, 
patologia i antropologia kryminalna pokazały 
nam świat o którym się nie śniło dawnym filo- 
zofom. 10 Nowożytny artysta ujrzał ten świat; i zdu- 
miał się, uświadomił w sobie to co było bez- 
wiednem na dnie duszy i sądził się wielkim 
odkrywcą, odurzył się łiaszyszem mroków duszy 
i zgniewał się na tych co nie omdlewają w ciem- 
nościach. Dawny (racyonalny) mózg — mówi 
Przybyszewski znał tylko racyonalne związki 
i logiczne połączenia, podmiotowe zjawisko było 
dla niego identyczne z przedmiotem, świadoma 
myśl łączyła się tylko ze świadomą lecz nowo- 
żytna dusza odnajduje węzły łączące świadome 
obrazy z ich podziemnym światem uczuć i wszy- 
stkie rozstrzelone przejawy sprzęga w misty- 
czną ciągłość. 

W nowożytnym umyśle ton nie musi się 
łączyć z tonem, lecz ton może wywołać wraże- 
nie farby, ton może zakląć widziadło wo nie- 
skończonej . perspektywy życia, farba może się 
stać koncertem — a wrażenie oka^) może wy- 
wołać potworne orgie na dnie duszy. 

Dla mózgu — mówi P. ^) — istnieje przed- 
miot tylko w czasie i przestrzeni, dla duszy 
istnieje bezprzedmiotowa, bezprzestrzenna i bez- 
czasowa istota rzeczy. Mózg to materyalizm 
w zakresie wiedzy, to nauka o najmniejszym 
odporze siły, to psychofizyka, to socyalizm i nie- 
zliczone systemy ekonomiczne, które rodzą się, i) w noweli Edgara Poego „The tell — tale heart" 
bohater zabija jakiegoś starca, bo go „drażniło" jego oko I 
2) Na drogach duszy. 11 aby uszczęśliwić człowieka przez kolektywizm 
pracy, to sztuka bezmyślnego i bezdusznego 
motłochu — naturalizm. Dla mózgu dwa razy 
dwa jest cztery, dla duszy może być milion, 
bo ona nie zna przestanków ani w czasie ani 
przestrzegli. „Niepojęte dla mózgu dokonywa się 
w duszy, która obnaża wszystko z przypadko- 
wości formy, w jakiej się ono mózgowi przedsta- 
wia". Dusza jest organem obejmującym rzeczy 
nieskończone i bezobszarne, organem w którym 
spływają się ze sobą niebo i ziemia — orga- 
nem mocą którego Katarzyna Emmerych zupeł- 
nie nie wykształcona kobieta — opisuje z do- 
kładną, prawie archeologiczną ścisłością miej- 
scowość gdzie cierpiał Chrystus i kreśli z fizy- 
ologiczną znajomością przedmiotu — Chrystu- 
sowe męki. Dusza to organ wizyonerskiej eks- 
tazy i sonnambulistycznego jasnowidzenia, to 
organ najwyższego erotyzmu, w którym Rops 
tworzył swoje szatanizmy a Chopin sonatę 
B-moll... Dusza widzi tylko to co wieczne i nie- 
przemijające co od bieguna wieczności do dru- 
giego płynie bez brzegu i kresu, co toczy się 
wieczyście po wieki i pokolenia". 

Od tego poglądu był już tylko jeden krok 
do metafizyki średniowiecznej i spekulacyi ro- 
mantycznej — rozćwiertowano znów duszę lu- 
dzką na arystotelesowskie „władze" i otrzyma- 
liśmy z jednej strony organ myślenia — durny, 
głupi mózg'* (hel he! jak mówi Przybyszewski) 
a z drugiej jakiś tajemniczy zmysł wewnętrzny 12 dający nam objawienie nagiej duszy. Powie- 
dziawszy zaś sobie raz, że dusza jest czynni- 
kiem niezależnym od warunków zewnętrznych, 
mógł artysta upleść wspaniałe królestwo z mgły 
i uroić sobie, że majestatem swej twórczości 
wyzwolił się z pod wpływów społecznych i sta- 
nął jako nowy, odrębny świat ponad mętami 
społeczeństwa. 

Przychodziły halucynacye i kombi nacye 
wrażeń a artysta wpatrywał się w nie jak w kłęby 
dymu swego cygara, zapominał, że dym idzie 
z cygara i szukał w dymie fantastycznych zyg- 
gzaków i form dla swych bezwiednych marzeń. 
Jakieś zewnętrzne fizyologiczne przyczyny zwi- 
chnęły harmonię organizmu — ale postrzegacz 
zajmował się tylko skutkami a nie przyczynami, 
więc te skutki podnosił do symbolu, a indywi- 
dualną organizacyę psychiczną do znaczenia 
absolutu. 

Ten chory, nowożytny artysta z zamiło- 
waniem musiał się zająć symptomatami swej 
choroby i tak stanęły na porządku dziennym 
zagadnienia chorej jaźni i świadomości, zwyro- 
dnienie instynktów, obłąkanie, psychoza, psy- 
chopathia sexualis itd. Punktem kulminacyjnym, 
około którego obracać się poczęła cała czucio- 
wość osobnika stała się przedewszystkiem żądza 
płciowa, naturalnie nie ta żądza zmysłowa pier- 
wotnego społeczeństwa gwarantująca normalny 
rozwój gatunku i najpiękniejszą poezyę eroty- 
czną — lecz zwyrodniały przewrotny instynkt 13 chorego człowieka, któremu społeczeństwo od- 
jęło możność normalnego zaspokojenia swej płci, 
którego zatinała alkoholizmem i prostytucyą, 
zwyrodniały instynkt z którego wyrosło dwu- 
pienne drzewo asketyzmu i wstrętu, z którego 
płyną wszystkie cierpienia całych warstw naszego 
społeczeństwa. 

Pogląd modernistów na świat jest czemś 
w rodzaju „ressentymentu" istot, którym brak 
właściwej reakcyi i zdolności do czynu, na- 
przód muszą oni zaprzeczyć tym formom roz- 
woju, którymi jako chorzy żyć nie potrafią, a na- 
stępnie ze swej negacyi uczuciowej^) wybiją 
bezwzględne wartości pojęciowe. 

Takiemi „bezwzględnemi wartościami** są 
objawienia nagiej duszy. „W średnich wiekach — 
powiada Przybyszewski^) — odnajdujemy obja- 
wienia duszy przedewszystkiem w dziedzinie 
życia religijnego, w naszych czasach przejawia 
się dusza wyłącznie w stosunku wzajemnym 
obojga płci". Średniowiecze stało w ogóle pod 
znakami panowania duszy ^). Ale panowanie du- 
szy było ciężkiem i gniotącem, każdy jej objaw 
rozsadza! zawsze t. z. świadomość mózgową — 
psychoza jednostki udzielała się w średnich wie- 
kach masom. Ludzkość zmęczyła się tedy tą 1) Nietsche. Zur Genealogie der Morał. 

2) Pro domo mea — wydane jako przedmowa do 
„De profundiss'' 1895. 

3) Na drogach duszy. 14 ciągłą Avalką, zapragnęła wyzwolenia z bole- 
snych zatargów duszy i stworzyła sobie za po- 
mocą mózgu błyszczące kłamstwo o szczęściu 
na ziemi, o możności racyonalistycznego rozwią- 
zania wszelakich zagadnień. 

Przyszedł materyalizm encyklopedystów, 
nauki przyrodnicze i mózg poczęły święcić naj- 
większe tryumfy a plebs mózgowy porósłszy 
w pierze wtargnął nawet w dziedzinę filozofii 
i sztuki. Zdała od tego motłochu są pomazańcy 
i wybrańcy, którzy prorokują nowe zmartwych- 
wstanie umęczonej duszy, święci mistycy, którzy 
świat postrzegają nie okiem i słuchem „lecz 
tajemniczym organem duszy, tym syntetycznym 
organem, który widzi tylko wieczyste i niezni- 
korae i podchwytuje istotę duszy. Do tych pro- 
roków przyszłości zaliczał Przybyszewski mala- 
rza Muncha, rzeźbiarza Yigelanda, poetów Huys- 
mansa, Maeterlinka, Verhaeren'a. Krainsa, Eck- 
houda, Hanssona — w Niemczech Dehmela 
i Schlafa — w Polsce nawet Przesmyckiego. 

Objawienia tych nowożytnych mistrzów są 
wedle Przybyszewskiego błyskawicami otwiera- 
jącymi nam wrota zaświatów. Duch ludzki ma 
Av chwilach ekstazy widzenie swej transcedental- 
nej istoty, widzi wszechświaty wyłaniające się 
7. materyi kosmicznej, nieskończoną żądzę płciową 
nierozszczepioną jeszcze w czucie płciowe, wy- 
czuwa szał i męki wszystkich faz ewolucyi. Ta 
wizyonerska ekstaza jest objawieniem na tle 
walki obojga płci — tych dziwnych istot, z któ- 15 rych każda inaczej odczuwa, inaczej myśli, je- 
dna drugiej nie rozumie i zroziunieć nie może 
a jeżeli kiedykolwiek to się wydarzy, to li wte- 
dy, gdy jedna istota gwałt drugiej zada". 

Przybyszewskiemu rozchodzi się już nie- 
tylko o to, aby psychologią płci pogłębić zna- 
jomość indywidualności ludzkiej lecz za punkt 
wyjścia sztuki przyjmuje wyłącznie pewne stany 
czucia płciowego i z punktu widzenia nastrojów 
wywołanych tern czuciem rozsnuwa swój pogląd 
na świat i naturę. 

Antagonizm uczucia przeciw rozumowi wy- 
pacza się do walki zwyrodniałych stanów czu- 
ciowych przeciw harmonijnemu rozwojowi władz 
umysłowych człowieka — naga dusza wypo- 
wiada walkę mózgowi jako symbolowi kultury 
i normalnego rozwoju ludzkości. 

Wszystko co nie jest halucynacyą tej zwy- 
rodniałej duszy, jest wedle P. czemś brzydkiem 
i małem, degeneracya jest genialnością ^) neura- 
stenia — jutrzenką rozwoju umysłowego, — mózg 
instrumentem podłym, plebejskim, stworzonym 
chyba na to, aby dusza się nie prostytuowała 
przez zetknięcie z rzeczywistością... (Pro domo 
mea). 

Całą kulturę zbudowały pół i ćwierć mózgi — 
cała cywilizacya stworzona w epoce reformacyi, 
rewolucyi i nauk społecznych jest tylko partaczną 1) Auf der Wegeii der Seele... 16 próbą mózgu dla wyłamania się z pod rządów 
duszy. Jedynym rezultatem wszystkich rozpa- 
czliwych wysiłków mózgu i myśli jest komple- 
tne bankructwo wiedzy. 

Spencer jest ograniczonym, miernym umy- 
słem, psychofizyolodzy durniami, a encyklope- 
dyści, Biichnery, Vogty i Straussy chyba — kre- 
tynami ^). Naturalnie, że postawienie w ten spo- 
sób tezy, zakrawa nietylko na zarozumiałość 2), 
lecz jest zarazem historyczną niedorzecznością; 
sztuka modernistów nie wyskoczyła gotowa 
z głowy Zeusa lecz stanowi ogniwo w history- 
cznym rozwoju; gdyby nie parę tysięcy uczo- 
nych, studya historyczne i ekonomiczne, psy- 
chologia i wiedza przyrodnicza, to żaden z no- 
wożytnych psychologów- artystów nie doszedł 
by do tego kunsztu w odcyfrowaniu duszy ludz- 
kiej, jak niektórzy z ich grona. Ciasnotą zaś 
jest, odmawiać logicznej, mózgowej pracy ducha 
ludzkiego wszelkiej twórczości — już stary Kant 
mawiał, że każdy system filozofii jest pewnego 
rodzaju poematem; taki Giordano Bruno, Spi- 
noza, Kant, Hegel byli poetami, a cała histo- 
rya filozofii, nauk przyrodniczych i społecznych 
jest wielkim poematem objawienia ducha ludz- 
kiego. Każdy z nas umie ocenić doniosłość in- ^) Pro domo mea. 

2) Skromność nie jest cechą p. Przybyszewskiego. 
Nietsche jest wedle niego zerem, Strindberg wstrętnym 
paszkwilantem, Anunzio pornografem i t. d. 17 tuicyi w dziedzinie sztuki i wiedzy, jednak my 
wiemy także, że intuicya bez materyału dostar- 
czonego z zewnątrz byłaby sztuką strategiczną 
wodza, który pod swą komendą niema ani jednego 
żołnierza. 

Tak zwane objawienia, o których moderni- 
ści tyle mówią, są tedy jedynie spostrzeżeniami 
pewnych stanów psychicznych człowieka, spo- 
strzeżeniami, które są bardziej lub mniej trafne, 
bardziej lu*b mniej subtelne stosownie do ro- 
dzaju talentu obserwatora. 

Wszystkie fantazye, symbole, rozumowania 
i wizye nagiej duszy są tylko fantastyczhem 
odzwierciedleniem a często skarykaturowaniem 
wyników nowożytnej wiedzy. 

Bez hipotezy Kanta -Laplace^a nie śniła 
by naga dusza o materyi kosmicznej krzepną- 
cej w gwiazdy, słońca i meteory — bez elemen- 
tarnych wiadomości z dziedziny geologji i pale- 
ontologji nie widzieliby „wizyonerzy" moderni- 
styczni przedpotopowych paproci, ichtyosaurów, 
małpoludów i ludzi jaskiniowych... Czemu to 
też wizyonerzy w średnich wiekach nie odtwa- 
rzali sobie tak barwnie w drodze „anamnezy 
(sic 1) przedpotopowej fauny i flory, jak n. p. 
choćby polscy moderniści?... 

Zaiste, gdyby nie owa na wskroś materya- 
lis tyczna teorya o drganiach eteru i powietrza, to 
naga dusza nie szukałaby tego punktu węzłowe- 
go, gdzie dźwięki i światło są jednym jeszcze nie 
zróżniczkowanym ruchem, a poeci nie słyszeli 

2 18 by tak często barw i zapachów, nie widzieliby 
woni lub muzyki, nie wyczuwaliby fal świe- 
tlanych jako fale wodne lub smaków wódki 
jako wspaniałą symfonię^). Nie ulega też wąt- 
pliwości, że nie jeden modernista jest często 
w tern samem położeniu jak ów król w bajce 
Andersena — musi widzieć muzykę i słyszeć 
zapach kwiatów, ażeby nie być głupszym od 
swych dworzan. 

Z naukowego stanowiska nie można nawet 
na seryo rozprawiać się z illuzyą, iżby dusza 
w swej wewnętrznej percepcyi dać nam mogła 
materyał, którego nie dostarczyło doświadczenie. 

Przecenienie zaś pewnych chorobliwych 
stanów czuciowych na niekorzyść myśli twór- 
czej i mózgowej, interesuje nas tylko jako cha- 
rakterystyczny symptomat współczesnego spo- 
łeczeństwa. Jednakowoż nawet iluzye poetów 
ubierają się często we spaniało symbole poety- 
czne, a krytyk nie zapominając na chwilę, że to 
fata morgana podziwia równocześnie zachwyca- 
jącą grę kolorów. ^) w A rebours Huysmansal II. „u mnie nie ma zazwyczaj żadnej akcyi, 
gdyż opisuję jedynie życie duszy. Zdarzenia ze- 
\vnętrzne są tylko kulisami duszy — takimi 
kiepsko pomalowanymi kulisami, jakie napotkać 
można w teatrzykach amatorskich na prowincyi. 

Życie nie potrzebuje żadnych zewnętrznych 
zdarzeń do wywołania konfliktów. Wystarczy tu 
•całkiem niepozorna myśl, która zwolna bierze 
człowieka całego w posiadanie i niszczy go do 
.szczętu". 

Tak charakteryzuje Przybyszewski w „Pro 
domo mea" swój rodzaj twórczości. 

Tylko nasz autor zapomina, że te wrze- 
komo niewinne myśli nie rodzą się ani w mó- 
zgach zwierząt, ani małpoludów, ani u człowieka 
przedhistorycznego, lecz tylko w duszy • nowo- 
żytnego człowieka, nad którego głową szumią 
eony wieków rozwoju, po którym przeszły koła 
tysiąca lat historyi, którego wytresowały prze- 
łomy społeczne i rewolucye ekonomiczne. Każdy 
z nas pokutuje za grzechy praojców, przeżuwa 
myśli minionych pokoleń, przeżyć musi w krót- 
kiej swego życia dobie całą ewolucyę ludzkości 

2* 20 Z wszystkiemi jej burzami, huraganami i pożo- 
gami. Jest to psychologiczny proces, zwany u 
Nietschego uwewnętrznieniem (Yerinnerlichung). 
Te sine pręgi zafarbowane nahajką szla- 
chcica na plecach chłopa, bolą jeszcze dziś jego 
potomka, średniowieczne getto żyda wegetuje 
dziś w jego mózgu, te wielkie siły, bohaterstwa, 
energie, awantury co tryskały w średnich wie- 
kach jak iskry z nabitej bateryi, przeszły z fazy 
zewnętrznego ruchu w wewnętrzną energię. 
Wszystkie instynkty, które nie mogą się na ze- 
wnątrz wyładować, zwracają się na wewnątrz 
— bestya ludzka, zamknięta w ciasnej klatce, 
szarpie rozpaczliwie kraty swego społecznego 
więzienia. 

Anormalny, klasowy rozwój kultury nie 
pozwolił zużyć tych sił dla celów kulturnych, 
więc te siły zmarnowane i niezużyte wysubte- 
lizowały się na konflikty wewnętrzne, wytrąca- 
jąc człowieka nowożytnego za najlżejszym po- 
dmuchem z równowagi. 

Energia ruchu zamieniła się na ciepło, 
jakby powiedział fizyk. Te konflikty jednak są 
zjawiskiem tak nawskróś społecznem, jak ka- 
żdy inny fakt — nowożytna, chora dusza jest 
więc produktem historycznym — choć p. Gordon 
w „Dzieciach Szatana" nazywa to zdanie idyo- 
tyzmem. Więc też nie gniewajmy się na na- 
szego autora, że wspaniałe swe spostrzeżenia 
z dziedziny uczuciowej subtelnie skonstruowa- 
nych alkoholików i monomanów umyślił sobie iii uważać za objawienia nagiej duszy; jego nie 
obchodzą przyczyny pewnego stanu duszy, lecz 
ostatnia faza rozwoju danego osobnika, 
autor zezuwa z nagiej duszy szatę czasu, akcyi 
i miejsca i jak w tragedyi greckiej pozwala jej 
odegrać przed publiką dopiero ostatnią tragiczną 
fazę. „Msza pogrzebowa" (1893) jest taką tra- 
gedyą nowożytnej duszy. Kolizye wewnętrzne 
rozsadziły już caJą zwartość psychiczną człowieka, 
zatraciła się organiczna równowaga między zmy- 
słami i władzami duszy, rozstrój nerwowy i al- 
koholizm zeżarł jaźń, wolę i panowanie mózgu ; 
wszystkie instynkty i żądze zakute w podzie- 
miach świadomości wypełzły na wierzch a żą- 
dza zmysłowa stanęła na czele pogrzebowego 
pochodu poczynając szatański kiermasz zniszczę-^ 
nia. Cóż nas zresztą obchodzi przeszłość boha- 
tera — był jak oni wszyscy kapryśny, przeczu- 
lony, lubieżny, rzucał sie z całą tą chorobUwą 
zmysłowością neurasteników w objęcie kobiet, 
które w gruncie duszy jak każdy asceta i nie- 
dołęga nienawidził — oddziedziczył po ojcu 
zmysłowy temperament a od matki idealisty- 
czną egzaltacyę, czuł się złamanym, pękniętym 
i szukał zapomnienia w alkoholu. A w „Mszy 
pogrzebowej" śpiewa jego dusza sobie samej 
ostatnie Rękwiem. Złamał go konflikt między 
duszą a mózgiem, między płcią ą myślą... ,Am 
Anfange war das Geschlecht", tak się poczyna 
ta biblia nowożytnej duszy. A ta potężna siła, 
co początkiem jest wszystkiego, co z nicości wy- 22 czarowała wszechświaty, co rzuciła w ruch ma- 
teryę, co rozfalowała eter i wtoczyła się w nie- 
skończone formy ewolucyi — to żądza płciowa 
wiecznie lubieżna, wiecznie głodna, wiecznie 
spragniona nowych form rozwoju. 

I nie spoczęła dopóty, aż w pierwoszczy 
znalazła doskonalsze źródło podrażnienia, potem 
rozszczepiła się sama na dwie odrębne płci — 
okrutna, brutalna dla wzajemnego zniszczenia 
tworząc istotę, któraby mogła wynaleść bar- 
dziej skomplikowane narzędzia orgji dla nigdy 
nie sytych demonów swej chuci. 

Tak więc stworzyła sobie nareszcie mózg. 
To było największe arcydzieło jej lubieżności. 

Poczęła go wygniatać i wyciskać, wykrę- 
cała na wszystkie strony, wydęła go na organa 
zmysłowe, rozszczepiła pierwotną syntezę na ty- 
siączne modyfikacye, przecięła węzły łączące je 
razem i majstrowała dopóty, aż jednolity świat 
wydał się pięciu i dziesięciu światami, aż tam, 
gdzie syciła się jedna dotąd pożądliwość, szaleć 
poczęły tysiące. 

I tak narodziła się dusza. 

Chuć pokochała duszę, wy karmiła ją wła- 
snemi piersiami, dała jej krew swą najserde- 
czniejszą, ale co było środkiem dla instynktu 
płciowego, stało się celem dla siebie. Mózg roz- 
winął się bujnie kosztem płci, potem nabrawszy 
mocy zbuntował się, dobijać się począł hege- 
monii, aż wreszcie zdeptał i pożarł żądzę płciową. 
Dusza oderwała się od macicy i stała się chorą 23 i sJabą... Żyje jeszcze, gdyż wypiła wszystkie 
soki żywotne z łona swej matki, przeżuwa treść^ 
którą jej dał instynkt płciowy, produkuje formy 
i tony, które służyły zazwyczaj do rozkrzewia- 
nia gatunku, może stwarzać ekstazy i łialucy- 
nacye, które dorównywują illuzyom płci. Lecz 
wszystko, co mózg na własną rękę tworzy jest 
funkcyą zbytkowną i bezpłodną — tylko sztuka 
jako specyalna cłioć zbytkowna funkcya płci, 
jest żywotną i nieśmiertelną. „Więc dusza musi 
zginąć. Musi zginąć, gdyż wyschło we mnie źró- 
dło światła, bo jestem ostatniem ogniwem w roz- 
woju mojej płci, bo fale tej ewolucyi płciowej 
nie mogą przepłynąć po mnie, bo jestem białą, 
miotaną wichrami pianą na szczycie jej osta- 
tniej, wzburzonej fali, która się wnet rozbije o 
skały". 

A teraz bunt podnoszą wszystkie te ko- 
mórki, włókna, atomy, nad którymi mózg sa- 
mowładnie rządził, wydzierają się ze związku, 
który je cisnął, rozsadzają sztuczne tamy jaźni 
i odzyskują pierwotną swobodę i odrębne życie. 
Mistyczna oś, około której obracały się wraże- 
nia, uczucia myśli, rozwiała się w nicość. My- 
śli, wrażenia idą sobie fantastycznym luzem i 
gotują się do odprawienia szatańskiej mszy. 

Mózg, który dotychczas obejmował roz- 
miary europejskie, szuka gigantycznych form 
świątyni Lahory, kombinuje egipską sfinks 
z chińskim smokiem, pisze piramidami, myśli 
sanskrytem, tym pniem macicznym wszystkich ^ 2i języków — i hula w bezdennych nieskończone- 
ściach fantazyi. Jest centrum wszystkiego, syn- 
tezą Chrystusa i szatana. Muzykę wyczuwa jako 
jaskrawe światło, fiolet jako wsteczną falę, 
wszystkie wrażenia jako pierwotną jedność, nie 
rozpryśniętą jeszcze w kolory. 

I wizye przebytego życia przesuwają się 
jak nocne widziadła przed obumierającą duszą; 
ta żądza płciowa, co szalała z tęsknoty za swą 
drugą połową uzmysłowioną w kobiecie ; kochał 
i tęsknił, ale w chwili przesytu kopnął precz 
kochankę ; teraz leży ona martwa na katafalku, 
a on trupa plugawi halucynacyami żądzy. 

Cały ten wszechświat, to jedna kolosalna 
orgia żądzy, Melitta, apokaliptyczna apoteoza 
chuci. Lecz przyroda wyezei*puje się, zaczyna 
oszczędzać. Już nie może być więcej marnotra- 
wną jak ongi, kiedy rozkwitała szalonym prze- 
pychem przedpotopowej fauny i flory, dziś pra- 
cuje, jak biedne robaki ziemne, po ludzku — 
oszczędza wedle zasady jak najmniejszego wy- 
datku siły. 

Już nie tworzy więcej rybopłazów, ani 
olbrzymich mięczaków, ani drzewiastych paproci. 

Śmieszną, małą, słabą trzodę produkuje 
teraz, wyczerpuje się w tworzeniu karlich ba- 
kteryj, które poronione jej dzieła łaskawie po- 
żerają... 

„Więc musi zginąć moja wielka, arysto- 
kratyczna dusza, bo jest za wielką, za majesta- 
tyczną, ażeby żyć w gromadzie z proletaryackiem 25 pokoleniem..." — W powieści Przybyszewskiego 
„Im Malstrom" spotykamy waryata Grodzkiego, 
który z okrzykiem mózg zeżarł moje płeć, strzela 
sobie w łeb. Mszę pogrzebową odprawia tedy 
neurastenik w ostatniej fazie swego rozkładu, 
słyszymy w niej imponującą spowiedź nowoży- 
tnej, chorej i na śmierć skazanej duszy. Ale 
nim ten moment nastąpi, to przesunie się przed 
nami cała jeszcze galerya wykolejonych arty- 
stów, alkoholików, histeryków i pyszałkowych 
geniuszów bez teki, których stwarza kopami 
współczesna cywilizacya. Wszyscy oni mają 
wspólne rysy jftzyczne i psychiczne, ale jest cała 
skala przejść między czuciem chorobliwem 
a wprost zwyrodniałem, między psychozą, ner- 
wozą i obłąkaniem. Czasem jest psychoza tylko 
subtelnym puszkiem na tle przeczulonej, mimo- 
zowatej i wrażliwej duszy, tylko delikatne nitki 
zwiastują czerw zwyrodnienia a wtedy słyszymy 
potężny krzyk bólu artysty, taką wspaniałą po- 
ezyę tęsknoty, jak w „Wigiliach" Przybyszew- 
skiego ; chora dusza drapuje się w najwspanial- 
sze symbole, wyobraźnia pnie się na szczyty 
prawdziwej poezyi, a w „Epipsychidion" i „Ja- 
snych nocach" zdaje się nam chwilowo, że sły- 
szymy poświst skrzydeł „Króla ducha". 

Jednakowoż główną dziedziną twórczości 
Przybyszewskiego jest drobiazgowe studyowanie 
nastrojów, halucynacyi, symptomatów newrozy 
i histeryi; autor przestaje nawet symbolizować, 
nie bawi się w sentymentalizm, lecz jak chirurg. 20 upatrzywszy sobie chorą część organizmu, pod- 
nosi nóż sekcyjny i za chwilę rzuca kawał drga- 
jącego mięsa na stół. W „De profundis" bohater 
nie śpiewa jeszcze ^Mszy pogrzebowej", ale 
zbliża się do niej potężnym krokiem ; zanurzamy 
się w najgłębsze otchłanie zwyrodniałych instyn- 
któw, które człowieka wiodą do domu obłąka- 
nych lub w paszczę śmierci. Nienaturalny in- 
stynkt płciowy brata do siostry opisany jest 
z taką brutalną drobiazgowością, że chwilami 
mamy wrażenie, jakby autor nowelizował tylko 
spostrzeżenia psychiatra, tu i owdzie rzecz za- 
krawa na to, co sam Przybyszewski nazywa 
u Annunzia pornografię — cały pomysł jest 
nawskróś wstrętny, ohydny, godny potworności 
Gilles de Rais Huysmansa, ale utwór tryska 
zarazem bogactwem obrazów, nastrojów i od- 
cieni i- czujemy mimowolnie, że talent autora 
potrafił utrzymać się na granicy, gdzie prawie 
już kończy się sztuka, ale jeszcze nie poczyna 
dziedzina roboty rzemieślniczej. 

Bohater neurastenik, siostra histeryczka, 
oboje od najmłodszych lat rozszarpywani cho- 
robliwą przewrotną żądzą. Próżno walczą przeciw 
temu, febra i alkohol i rozpusta podkopują opor- 
ność organizmu, przewrotność żądzy domaga się 
ofiary. Przychodzą potworne wizye płciowe, śre- 
dniowieczny „succubat", słaby mózg walczy na- 
daremnie ze zwyrodniałem uczuciem, aż wreszcie 
człowiek jest tylko narzędziem przewrotnej żą- 
dzy. I zdaje się nam chwilami, że oboje wy- 27 skoczą na siebie, jak dwa zajadłe wilki, że roz- 
szarpią się kłami swej nienawiści i rozpaczy, 
ale przewrotne instynkty spoiły ich na wieki, 
jedno dotknięcie, jedno spojrzenie roznieca na- 
pówrót złowrogą namiętność. 

Więc muszą do siebie należeć, należą do 
siebie i giną... 

Bohaterami utworów Przybyszewskiego są 
wyłącznie tacy obłąkańcy, neurastenicy, alkoho- 
licy; w kreśleniu nastrojów tych ludzi, halucy- 
nacyi, ekstazy płciowej, szału, febry a w ogóle 
momentów charakteiyzujących stan duszy neu- 
rastenika, zwyrodniałego pod względem płcio- 
wym, jest Przybyszewski mistrzem. Poza sferą 
jednak tego jednego typu nie zna Przybyszew- 
ski więcej świata; wszystkie jego symbole, 
obrazy, spostrzeżenia pochodzą z tego ciasnego 
skrawka życia; jego filozofia i pogląd na sztukę 
jest jedynie ideologią bardzo nielicznej i chorej 
grupy społecznej. Tak samo jak naturaliści gu- 
bią się w drobiazgach i analizie szczegółów ży- 
cia, a nie są zdolni do żadnej idealistycznej 
syntezy, tak Przybyszewski zacieśnia swą ob- 
serwacyę do nielicznych zjawisk społecznego 
życia, i zamyka nas w zaczarowanem kole ma- 
łych uczuć, niskich myśli, indywidualistycznych 
nastrojów. Dziwną ironią losu, jest Przybyszew- 
ski najzacieklejszym wrogiem naturalizmu, a je- 
dnak ze społecznego stanowiska jest sztuka mo- 
dernistów tylko odwrotną stroną tego medalu, 
którego jedną stroną jest naturalizm. 28 Już się ma pod koniec kulturze burźua- 
zyjnej, szaleją ludzie i bogi i biją fale proleta- 
lyatu o okopy św. Trójcy. 

Wszelki krytycyzm i szerszy pogląd lo- 
giczny jest ciosem dla tartuffowskiej ideologii, 
na której się opiera współczesny ustrój, wyrazem 
zaś tego nawskróś materyalnego interesu jest 
pozytywizm, odrywający ducha od zbyt śmiałych 
konstrukcyi, naturalizm więżący sztukę w klatce 
szczegółów a zamykający przed nią szersze ho- 
ryzonty — dekadentyzm i symbolizm, odprowa- 
dzający zakusy umysłów z idealnych dziedzin 
w sfery mistycyzmu i obłędnych halucynacyi. 
Tak jak kreciej robocie romantyków niemieckich 
zwalczających rewolucyę przyklaskiwał brudny 
mob reakcyi, tak dzieła dekadentów budzą en- 
tuzyazm przedewszystkiem w gronie histeryczek 
i neurasteników tj. córek i synów reprezentan- 
tów najbardziej praktycznego materyalizmu i 
naturalizmu. Literatura modernistów znajduje 
odbyt w sferze próźniaczej burżuazyi — ta ary- 
stokratyczna publika, której szuka Przybyszew- 
ski, jest nader wątpliwej wartości, a w budua- 
rach dam z półświatka znajdą się z pewnością 
obok dzieł pornograficznych a la Afrodytę także 
pikanterye „dzielnego Polaka". 

Zwyrodnienie, neurastenia, histerya i ka- 
pryśność czynią spustoszenia w szeregach warstw 
próżnujących, nie dziw więc, że te sfery garną 
się najchętniej do literatury neurastenicznej, 
choćby za cenę tego, że przyjdzie im od czasu 29 do czasu przeczytać takie nawskróś poetyczne 
utwory, jak: „Wigilie", „Nad morzem" i t. d. 
Paradoksalnośó Przybyszewskiego tak tej pu- 
bliki nie odstręczy, jak nie odstręczył genial- 
niejszy Nietsche; paradoksalnośó i halucynacye 
nagiej duszy stanowią pożądaną ideologię dla 
bardziej dziś w praktyce trzeźwych choć coraz 
jeszcze histeryczniej szych pp. Idalij i pp. Fan- 
tazych... 

Jak to wygodnie stroić każdy kaprys w pozę 
„objawienia" nagiej duszy, każdą brutalność 
w etykę potężnego instynktu, każde niedołęztwo 
w diunną pogardę życia, jak to wygodnie wi- 
dzieć w każdej kobiecie demoniczną nierządnicę, 
w każdym lubieżniku szatańskiego satyra! 

Kokota burżuazyjna staje się naglę „ko- 
smiczną potęgą", lub nałożnicą szatana, a alko- 
holik, wyrzucający dziewczynę po rozpustnej 
nocy, jakimś zajmującym iibermenschem... 

Zaratustra, niosący ogień ludziom, nagle 
zamienia się na linoskoczka: sztuka dla sztuki 
staje się zabawką dla znudzonych indywiduów... 
Lecz poecie i ptakowi nie wolno się zamknąć 
w klatce jednej sfery; wyśpiewają oni nam cza- 
sem takie cudowne tęsknoty, jak ów artysta 
w „Wigiliach", ale ich twórczość i fantazya ude- 
rzą o kraty i pokaleczą się i poczną się wlec z po- 
łamanemi skrzydłami. Talent, fantazya i twór- 
czość Przybyszewskiego siedzą w klatce podo- 
bnej jednostronności. Ten znakomity dyalektyk^ 
który w swych „Na drogach duszy" umie z ta- 30 kiem mistrzostwem suggerować czytelnikowi 
wiarę w objawieniu sztuki Vigelanda i Muneha, 
ten niemiJosierny psycholog febry, wizyi i tę- 
sknoty płciowej zasklepił się w ciasnej sferze 
nielicznych spostrzeżeń, niby botanik, co przez 
całe życie tylko pręciki kwiatów studyował — 
podobnie jak ów botanik zna on tylko jedne 
postać życia — obaj nie stworzą syntezy, obej- 
mującej całego człowieka i całe społeczeństwo. 
Przypatrzmy się typowi człowieka, jakiego 
nam dał Przybyszewski w trylogii „Homo sa- 
piens' (( III. HOMO SAPIENS. IJber Bord. 
TJnter-wegs . 
Im Malstrom. Homo Sapiens przyszedł na świat po Fau- 
ście, Don Juanie, Roli, hr. Henryka i Znużonych 
duszach. Społeczeństwo postarzało się i zmę- 
czyło, już nie tworzy wielkich tytanów myśli i 
czynu, lecz wyczerpuje się w tworzeniu „karlich 
bakteryi", które przeszłe jego dzieła łaskawie 
pożerają. 

Wieki złożyły się na rozwój tego typu, 
wchłonął on w swą duszę wrażenia miUonów 
pokoleń, wdarł się we wnętrzności przyrody, 
przecierpiał historyę ludzkości, stał się jasno- 
widzącym sicut deus — ale szczęścia nie zna- 
lazł. Rozszerzył się zakres jego władzy nad przy- 
rodą, ale zmniejszyła się harmonia wewnętrzna, 
wytworzyły się myśli, dążenia, ideały — ale po- 
wstał rozdźwięk między wnętrzem a światem 
zewnętrznym, między społeczeństwem a jedno- 
stką. 32 Pomiędzy odruchowymi czynami pierwo- 
tnego człowieka a motorami mózgowymi, wci- 
snęła się tama świadomości i kułturnej woli, 
rozsadziła półświadomą harmonię duszy i uświa- 
domiła przeciwieństwo ofiiędzy podmiotem a przed- 
miotem. Ilekroć przeżywała się jakakolwiek for- 
macya społeczna, to to przeciwieństwo wybu- 
chało jasnymi płomieniami i ubierało się w ideo- 
logię filozoficzną, religijną lub mistyczną. Do- 
póty wrzało wartkim prądem życie historyczne, 
to mistyczne tęsknoty znajdowały ujście w czy- 
nach bohaterekich panującej klasy i religijnej 
rezygnacyi warstw uciemiężonych. 

Przyszła rewolucya i zmiotła z powierzchni 
całą przeszłość historyczną. 

Wytworzyła się nowa formacya ekono- 
miczna, ustrój kapitalistyczny, którego tenden- 
cyą jest uproszczenie wszelkich stosunków spo- 
łecznych do walki kapitału z pracą, tej mate- 
matycznej fonnułki, powtarzającej się zasadniczo 
na całym globie ziemskim. Feudalno-rolniczy 
ustrój skazywał wprawdzie masy na jałową we- 
getacyę, ale za to pozwalał garstce żyć pełnią 
życia historycznego i cywilizacyjnego a wszyst- 
kie siły duchowe umiał zużywać dla wielkich 
fantazyj historycznych, pomysłów religijnych, 
polotów poetycznych. 

Przyszli dorobkiewicze i mieszczaństwo, 
a dawny świat upadł lub wejść musiał w kom- 
promisy z dorobkiewiczami. Walka o wolność 
polityczną była ostatnim bodźcem ideologicznym 33 klas historycznych ; potem przyszła proza, szara 
proza, konsumcya nagromadzonych kapitałów, 
kontentowanie się najbliższymi interesami, filo- 
zofia pozytywizmu, literatura naturalizmu, ogra- 
niczenie widnokręgu duchowego do pozytywnych 
celów jednostki gospodarczej. Powoli zacierały 
się antagonizmy piiędzy szlachtą a mieszczań- 
stwem, nowi barbarzyńcy przyjmowali kulturę 
swoich poprzedników, zanosiło się na wygodny 
spokój, gdyby nie jedno ale... 

Warstwy dotychczas bierne obudziły się 
z długiego snu, proletaryat fabryczny stworzony 
przez ustrój kapitalistyczny, rozwinął nowożytną, 
imponującą organizacyę — coś w rodzaju pier- 
wotnej organizacyi kościoła — pociągnął za sobą 
masy i w imię nowych ideałów począł bić wy- 
łomy w ustroju kapitaUstycznym. Powstały dwa 
odrębne światy nie połączone żadnym pomostem 
kulturnym, a pomiędzy tymi walczącymi obo- 
zami, jak pomiędzy niebem a ziemią, znalazła 
się cała kategorya inteligentnych jednostek, 
związanych kulturnie i ekonomicznie z intere- 
sami klas panujących, a ideologicznie z dąże- 
niami młodych, dobijających się o światło i wol- 
ność, warstw ludowych. Idealniejsze i zdrowsze 
jednostki z inteligencyi nie zawahały się ani na 
chwilę , przeszU oni do obozu Pankracego a ich 
żądza czynu i polot myśli znalazły ujście w wal- 
kach politycznych i formułowaniu ideologii dla 
postulatów społecznych. Ale pozostały jedno- 
stki przeczulone , wrażliwe , kapryśne , które 

3 34 wszystkimi tętnami należały do dawnego świata 
a choć jak hr. Henryk odczuwali całą zgrzy- 
białość przeżytych form cywilizacyi, to jednak 
nie mogli wczuć się i wżyć w ideały tych sza- 
rych, plebejskich, niewolniczych mas, po któ- 
rych karkach deptali ich przodkowie. Chwilowo 
mógł ich pociągać urok nowości, pewna choro- 
bliwa ciekawość, buffonada i fantazya, ale skoro 
te sympatye wymagały pewnych ofiar, to prze 
magały wstręty klasowe i tradycye historyczne, 
a zbłąkane owieczki powracały do dawnego 
stada. 

Niema wybitniejszego artysty i człowieka, 
któryby podobnej fazy nie przebył. Przybyszew- 
ski był redaktorem socyalistycznej gazety robo- 
tniczej w Berlinie i t. z. „płatnym agitatorem". 
Lecz nie dla wszystkich był powrót możliwy, 
nie dla wszystkich było miejsce przy stole klas 
uprzywilejowanych. Minęły czasy minnesange- 
rów i poezyi, życie nie znosiło ich fantazyi, 
mieszczańskie stosunki krępowały ich polot i 
jeden po drugim zstępował zwolna z hymnu do 
prostej powieści... Często zmuszało już samo za- 
miłowanie w komforcie życiowym do duchowej 
prosty tucyi, ale pozostał w duszy robak nieza- 
dowolenia, którego stłumić nie można było. 
Nerwy były zresztą zniszczone anormalnem ży- 
ciem studenckiem, to wywoływało potrzebę no- 
wych podniet, szukanie zapomnienia w rozpuście 
i alkoholu. Bohater w „Homo sapiens" powiada 
raz, że alkohol jest surrogatem tych wrażeń, 35 jakie nam dawały wieki historyczne. Bajroniczni 
bohaterowie piją wino, Musset pije absynt, znu- 
żone dusze połykają koniak, Gilles de Rais 
urządza sobie aż symfonie z wódek, bohaterzy 
Przybyszewskiego są wszyscy alkohoUkami. 

Dr.Kwaale (w „Znużonych duszach") niówi: 
Naprzód rujnujecie sobie nerwy, potem choru- 
jecie, potem stajecie się pessymistami i krzyczy- 
cie: „świat jest pustynią". Przybyszewski zape- 
wnia, że zwyrodnienie jest tylko głupiem słowem, 
degeneracya jest bardziej istotnym czynnikiem 
kultury, niż to, co nazywamy zdrowiem moral- 
nem. Lecz biedacy w „Dzikich kaczkach" nie są 
już więcej pessymistami, oni mają prócz wódki 
także kłamstwo życiowe a pijaczyna kandydat 
jest dopóty zadowolony, dopóki się ma za de- 
mona. Bajronizm rewolucyjny się przeżył, trzeba 
było nowej ideologii, czy też kłamstwa ideowego 
dla tych znużonych dusz, niezadowolonych, cho- 
rych, rozkapryszonych, przykutych żelazną obrę- 
czą do jarzma ustroju kapitalistycznego a obu- 
mierających z nudy w tym szablonowym świe- 
cie. A wtedy przyszła poetyczna koncepcya 
o iłbermenschu, ta apoteoza Der blonden Bestie, 
przenicowanie wszystkich wartości, teorya olśnie- 
wająca głębią paradoksów i świetnością dyale- 
ktyki, dająca treść duchową wyjałowionym mó- 
zgom, w praktyce nieszkodliwa, bo apologia 
klas panujących, w zastosowaniu wygodna, bo 
jak powiada Gordon w „Dzieciach szatana", to 
przenicowanie wartości odbywa się tylko na 

3* 36 papierze. Nitschianizm postawił geniuszom bez 
teki zloty most między praktyką życia a fanta- 
smagoryą iibermenscha. 

Jak psy po ulicach Konstantynopola po- 
częli biegać po całym świecie iibermenschowie 
z rozczochraną wiechą, z ust puszczający para- 
doksy Zaratustry a w praktyce życia zwalczając 
brutalnie wszystkie ideały „stada i mas sza- 
rych**. Dla artystów był nitschianizm dalszym 
etapem do rozbrykania i rozpasania indywidu- 
alizmu aż do granic szaleństwa. Nadczłowiek 
Nietschego był drapieżny i gwałtowny, ale za- 
razem szczery, śmiały i otwarty, gardził kłam- 
stwem i obłudą, brzydził się chorobami i alko- 
holizmem, miał zdrowe nerwy i silne mięśnie. 
Nadczłowiek Strindberga był wątły. i wrażliwy, 
ale miał zato potężny mózg, którym rządził 
samowładnie nad przyrodą; była w^ nim dusza 
i wiara w potęgę rozumu, nie był nigdy podłym 
a współczuwaliśmy z nim silnie nawet w chwili 
upadku. 

Ubermensch Przybyszewskiego jest rozka- 
pryszonym neurastenikiem, któremu tylko wła- 
sne widzimisię daje patent na nadczłowieka, nie 
szuka on już „dróg do nadczłowieka", lecz od- 
najduje go w swojem własnem, brzydkiem, cho- 
rem Ja-. 

Mózg i wola straciły panowanie nad tymi 
nawskróś chorymi nerwami, dyalektyka dopro- 
wadziła już każdą teoryę ad absurdum, dyletan- 
tyzm torował drogę wierze w bankructwo wie^ 37 dzy, a dusza rozbolała na śmierć, rezygnowała 
z wszełkiej pracy myśli i rozpływać się poczęła 
w kaprysach. 

Organizm podminowany neurastenią, wola 
rozbiła chorobliwą kapryśnością , mózg wycień- 
czony manią wielkości, zmysły zwyrodniałe nad- 
użyciami, zmysłowość sparodyowana na lubie- 
żność i przewrotność płciową, z takimi przy- 
miotami prezentują się ludzie i ideały poetów 
u schyłku stulecia. Neurastenia i zwyrodnienie 
wymagają coraz silniejszych podrażnień, tak jak 
morfinista coraz silniejszych dawek; kaprysy 
neurasteników nie są już tak niewinne jak np. 
Płoszowskiego — Gilles de Rais dla zaspokojenia 
swej przewrotnej żądzy, zarzyna z wyrafinowa- 
nem okrucieństwem dzieci (na szczęście wraca 
En route na łono kościoła!) Falk bohater „Ho- 
mo sapiens", dla ubawienia się wywołuje strejki, 
Gordon (w „Dzieciach szatana") podpala, rabuje, 
morduje. Ci młodzi dekadenci kokietują z anar- 
chizmem, bomby drażnią przyjemnie ich nerwy, 
każdy anarchista może liczyć na kolosalne po- 
wodzenie u histerycznych dam Paryża. Henry 
jest wedle Przybyszewskiego, jednym z naj- 
większych ludzi stulecia; książka „Na drogach 
duszy" jest już otwartą apoteozą histeryi i neu- 
rastenii. Naturalnie, że kapryśność prowadzi 
do pościgów za oryginalnością i nadzwyczaj- 
nością; dyletanckie traktowanie zjawisk hi- 
pnotycznych prowadzi do sportu z magią, do 38 szatanizmu. do hipnotyzowania ludzi pikante- 
ryami średniowiecznych zabobonów. 

W przedmowie do książki Juliusza Bois : 
^Le satanisme et magie ** — zapewnia Huys- 
mans na seryo, że do dziś dnia odbywają się 
msze szatańskie, giną hostye z kościołów, 
w la Bas czytamy o szatanie, succubacie, incu- 
bacie, o celebracyi mszy szatańskiej, pallady- 
stach i t. d. i t. d. Typem kobiety jest zawsze 
histeryczka na pól prostytutka, napół czaro- 
wnica średniowieczna. Huysmanowska madame 
Chautelouve, Lombrosowska urodzona nierząd 
nica ndas Genital und Zeugungsthier", 
jak Przybyszewski nazywa kobietę. 

Nawet słynne rewelacye świątobliwego Le- 
ona Taxira, który najpotworniejszemi bajkami^) 
wziął na kawał łatwowiernych, a potem wy- 
drwił ich niemiłosiernie, nie zmniejszyły neu- 
rastenicznej kokieteryi z szatanizmem. 

Przybyszewski daje nam Synagogę sza- 
tana (w „Życiu"*) i na seryo opowiada — o pal- 
ladystce Miss Dyannie Yaughan w Anglii-). 
„Homo sapiens" to na wskroś zwyrodniały po- 
tomek owych wielkich tytanów myśli, co wy- 
dzierali niebiosom ogień, wspaniali w swej po- 
zie, z weltschmerzem w duszy, umierający po 
bohatersku na stosie swych nieziszczonych ide- 
ałów. Neurasteniczni bohaterowie chorują na nie- 1) ho diable au XIX. siócle. 

2) Postać zmistyfikowąna przez oszusta Taxila. 39 bezpieczną manię wielkości, a są mali, nie uznają 
żadnych społecznych cugh, a żyć nie umieją; 
nawet umrzeć nie potrafią estetycznie. „Znużone 
dusze" szarpią i rozrywają swe wnętrze, cierpi 
także Nagel w „Misteryach" (Hamsuna), ale 
cierpi sam, i nie pożąda katuszy bliźniego ; boha- 
terzy Przybyszewskiego rozszarpują się nie tylko 
sami, ale przedewszystkiem pastwią się nad oto- 
czeniem. Pastwią się nie tylko ze zemsty — ale 
z miłości, zazdrości, nienawiści, niepokoju, na- 
miętności. Tak wściekły zwierz biegnie galopem 
i z bólu kasze każdego, co mu się pod ząb na- 
winie, zaś ci neurastenicy paleni gorączką, szar- 
pani newralgią szukają upustu dla swego nie- 
pokoju w najprzewrotniejszych senzacyach. 

Wszystko jest u nich senzacyą, łotrostwo 
kłamstwo, tchórzostwo, pijaństwo — a nawet 
poza na uczciwego człowieka. 

Eryk Falk szukał estetycznych wrażeń we 
walkach proletaryatu, lecz satysfakcyi w nich 
nie znalazł ; mózg był za nadto wyuzdany, żeby 
się przejąć postulatami obcych ludzi — „parob- 
ków" jak on lud nazywa. Uczciwa i twarda 
praca w organizacyi nie ma uroku dla tego ro- 
dzaju panów; dopóty spiskowano i sztyletowano, 
to można było tam połechtać trochę swoje nerwy, 
ale celowe i prawidłowe działanie nudzi ich i 
odpycha. Przybyszewski mówi z nietajoną nie- 
nawiścią o społecznym ruchu proletaryatu. 

Bohater powieści „Homo sapiens" zaczął 
żyć bardzo wcześnie; już w 12-tym roku „uro- 40 dził się w nim mężczyzna",^ zaś jako student 
robił Falk experymenty a la disciple. 

Rozpusta, alkoholizm, cygańskie życie, hu- 
lanki nocne rozstroiły przedwcześnie jego nerwy, 
cierpi na febrę i na przeczuloną wrażliwość. 

Żiadna norma, żaden dogmat, żadna zasada 
nie krępuje jego czynów, rozpasany mózg wy- 
filozofował sobie teoryę o nieograniczonym ce- 
zaryźmie woli, o bezwzględnem prawie ^pana'' 
do wyżycia się, do szerokiego zaspokojenia wszy- 
stkich instynktów, kaprysów i urojeń. 

Ale ten rozkapryszony bożek wychował 
się w kulturnem społeczeństwie, wieki cywili- 
zacyi wtłoczyły mimowolnie w jego duszę świa- 
domość tego, co jest społeczne a co jest anty- 
społeczne, tego co podkopuje pożycie ludzkie, 
a tego, co je utrwala, poprostu tego co się wul- 
garnie nazywa złe lub dobre, jednem słowem 
i on ma sumienie, das schlechte Gewissen, jak 
mówi Nietsche. To sumienie jest u Falka jak 
owe zwyrodniałe organa u niektórych zwierząt; 
ono jest i przypomina się, że jest, ale na nie 
się nie przydaje, ono jest w stanie zaniku, ono 
nie stanowi już żadnej grobli przeciw rozbryka- 
nym instynktom człowieka. Ono jest dziś tylko 
upiorem, i zjawia się co noc z niemym wyrzu- 
tem, aby dręczyć za to, co już się więcej odstaó 
nie może. Stąd Falk odczuwa sumienie jako 1) Tak samo bohater „Mszy pogrzebowej* i „De 
Profundis". 41 złośliwość natury, jako coś zupełnie zbytecznego, 
on nie uznaje jego racyi bytu, on uważa wraz 
z Nietscłiem sumienie za chorobę, za tęsknotę 
króla pustyni, którego do klatki społecznej zam- 
knięto i którego instynkty kaleczą się o kraty 
jego więzienia. Więc Falk popełnia wszystko 
czego zapragnie już nietylko jego instynkt, ale 
najlżejszy kaprys, znajduje formułkę uświęcającą 
każde podeptanie praw swoich bliźnich a do- 
piero po senzacyi przychodzi przesyt a sumienie 
gryzie uporczywie jak mysz włókna mózgowe. 
I czemu i przed kim ma on odpowiadać, kiedy 
on nie uznaje ani potęg tradycyjnych, ani kul- 
turnych, ani społecznych? Gdzież logiczna lub 
uczuciowa racya jakiegokolwiek imperatywu i 
prawa na ziemi ! Jego mózg, to przecież kiepski, 
bezwartościowy przyrząd do rejestrowania fa- 
któw, ale motorami jego czynów są tajemnicze, 
bezwiedne siły duszy, przyrodzone instynkty, 
naga indywidualność , rządząca człowiekiem 
wbrew jego woli i bez jego woli, zaś mózg 
przypatruje się tej zabawie i co najwyżej robi 
zapiski. Z pod progu świadomości wynurzają 
się od czasu do czasu nieprzewidziane formacye 
uczuć, one nadają kierunek myślom i czynom 
człowieka, a świadomość tych mistycznych sta- 
nów wpada jak błyskawica w ciemną noc du- 
szy. I wiecznie ten bolesny antagonizm między 
myślącym mózgiem a nagą duszą, wstrząsaną 
dreszczami odwiecznej żądzy twórczej. (Przy- 
byszewski traktuje nas ustawicznie symbolem 42 walki duszy z mózgiem, jak panna Luiza cały 
wieczór tymi samymi sucharkami.) Każdy autor 
daje nam w swym bohaterze część swojego ja; 
jeśli nie identyfikuje się z nim, jak Mickiewicz 
z Konradem, to przynajmniej idealizuje go, jak 
Sienkiewicz Płoszowskiego. Przybyszewski sym- 
patyzuje też ze swoim Falkiem, zapewnia nas 
ciągle, że jego bohater jest geniuszem, opowiada 
o uroku, jaki wywierają myśli, czyny, rozumo- 
wanie Falka na otoczenie. Ale my chwilami wie- 
rzymy Tetmajerowi, że jego Rdzawicz jest ge- 
nialnym artystą, ale nigdy nie zrozumiemy, 
czemu Falk ma być „ubermenschem"; uważamy 
go poprostu za kapryśnego, zarozumiałego, zwy- 
rodniałego dyletanta, który jak hr. August Mań- 
kowskiego pozuje przed sobą na geniusza, ale 
w rzeczywistości jest dla wszystkich śmieszną 
figurą. Jeszcze do tego stopnia żadne społeczeń- 
stwo nie upadło, aby Falkowie mogli być ide- 
ałem i bożyszczem otoczenia; chodzą oni, co 
prawda po świecie, ale nie imponują ludziom 
nawet na tyle, jak ongi bajroniści, jeśli pchają 
się na publiczną widownię, to ich wyrzucają za 
drzwi, jeśli popełniają waryactwa, to ich zamy- 
kają do domu waryatów. Musimy tedy wierzyć 
na słowo autorowi, że Eryk Falk jest genialnym 
człowiekiem. Narzeczona przyjaciela jego My- 
kity p. Iza Perier ogromnie wiele o nim słyszała 
i chce go koniecznie poznać. Mykita nazywa 
się tylko mykitą, więc sam zachęca Falka : „Ty 
Eryk, staraj się być bardzo zajmującym, bo nriię 43 zblamujesz". Falk ulega urokowi Izy,, stara się 
jej przypodobać, a zaraz po pierwszem pozna- 
niu zawiązuje się między nimi milczące porozu- 
mienie. Ona podziwia jego gryzący dowcip, wy- 
czuwa „głębię myśli", dumna jest, gdy Falk 
w kawiarni olśniewa wszystkich swymi parado- 
ksami, pochwytuje z bijącą piersią jego wywody 
o misteryach duszy. Mykita jest mniejszy od 
niego fizycznie i duchowo, więc musi ustąpić 
mu miejsca (Uber Bord). Zresztą Falk ma swoją 
teoryjkę; dusze ich jeszcze przed powstaniem 
świadomości stanowiły syntezę, teraz przypomi- 
nają sobie swą mistyczną jedność, więc. ciągną 
ku sobie, muszą się stopić, a żadna siła ludzka 
ani skrupuły durnego mózgu nie wydołają po- 
tędze sił kosmicznych. Iza poddaje się z całą 
namiętnością nowemu uczuciu. Mykitę, co pra- 
wda, nigdy nie kochała, lecz uległa jego proś- 
bom, zaklęciom, błaganiom. Raz jeszcze ulega 
atakom namiętności Mykity i oddaje mu się fi- 
zycznie, potem odtrąca go ze wzgardą. Biedny 
Mykita odbiera sobie życie. Falk wywalczył 
sobie Izę, łoś rozpruł wnętrzności przeciwnika 
i wziął jego samicę. Z pokładu strącił rywala- 
przyjaciela, lecz cóż go to obchodzi! Jego in- 
stynkty były potężniejsze, jego miłość była 
gwałtowniejsza, on pozyskał wzajemność Izy — 
on tedy miał prawo. O Mykicie ^starał się 
zapomnieć. Dręczyły go tylko trochę skrupuły. . 
lecz on musiał cierpieć, bo był przejściowym 
człowiekiem, nie zdołał jeszcze wyrzucić z du- 44 szy wszystkich gruzów przedpotopowych prze- 
sądów, ale skoro dusza odtrąci wszystkie z ze- 
wnątrz narzucone wartości, wtedy.... Tak my- 
ślał Falk, tuląc i całując swą Izę, bo znalazł 
wspaniałą kobietę, która go nietylko rozumiała, 
kochała, ale — co dla Falków najważniejsze — 
w jego wielkość wierzyła i Falka ubóstwiała. 

Ale Falkowie nie dają, ani nie znajdują 
szczęścia... „Natura nie zna szczęścia — mówi 
Przybyszewski. — Z postępem kultury wzmaga 
się intenzywność bólu, przewaga cierpienia". 

Minęły pierwsze ekstazy miłości. Iza oka- 
zała się dobrą, czująca, wrażliwą żoną i ko- 
chanką — był to ideał żony artysty; piękna, 
namiętna, delikatna, subtelna, wykształcona. 

Ale ona musi też mieć wiarę w swego 
Falka, ona musi go mieć całkiem dla siebie, ona 
nie wybaczyłaby mu nigdy, gdyby ją okłamał, 
gdyby jej w zamian za wyłączność nie dał także 
wyłączności. Iza jest jedną z tych nielicznych ko- 
biet u Przybyszewskiego, które mają poetyczny 
urok, może bez intencyi autora... Falk jednak 
żąda wszystkiego dla siebie, do żadnych poświę- 
ceń nie jest zdolny. Jest neurastenikiem i musi 
mieć zawsze robaka, który go dręczy. Kocha 
do szaleństwa Izę, ale jej nigdy nie może prze- 
baczyć, że należała przedtem do kogoś innego. 
Zazdrość o poprzedników odgrywa ogromną 
rolę u bohaterów Przybyszewskiego. W „Dzie- 
ciach szatana" odtrąca Gordon brutalnie Helę, 
bo przed poznaniem go, z kim innym wielkie 45 tajemne piękno pierwszej rozkoszy miłosnej 
przeżyła. W szkicu „Niebowstąpienie** prze- 
gryza ta „pogrobowa zazdrość** duszę aż do dna, 
targa i prowadzi ją w noc obłędu a on brutali- 
zując kobietę, widzi, jak w jego „żądnych uści- 
skach, rozszalałych podrywach pragnień, my- 
ślała o uścisku, o rozkoszy, o krzyczących ża- 
rach nocy, które z tym pierwszym przebyła". 
Neurasteniczny lubieżnik nie może abdykbwać 
z senzacyi, do której zresztą samcy wszystkich 
wieków wielką wagę przywiązywali. 

Gordon powiada raz Heli, że najwyższą 
piękność u kobiety stanowi moment, kiedy się 
ona po raz pierwszy oddaje mężczyźnie. Później 
kobieta więcej się nie rozwija. Kobieta jest 
tylko ein Genitalienthier. Bohaterzy Przyby- 
szewskiego żądają od kobiety przedewszystkiem 
intenzywnych podrażnień płciowych. Nie ideali- 
zują oni kobiety tak jak Ibsen, Bjórnson, Tur- 
geniew, ale nie są misoginami, jak Nietsche, 
Strindberg, Huysmans; mają oni temperament 
i namiętność, więc garną się do namiętnych 
kobiet, choć nie widzą w kobiecie niczego poza 
dziedziną rozkoszy zmysłowej. Kobiety u Przy- 
byszewskiego nie są Norami, ani sentymental- 
nemi marzyciel kami, ani też takimi zimnymi 
demonami jak Laura w „Ojcu"; są one zawsze 
istotami z krwią i płcią, nawet kiedy są demo- 
nami to zapalają się same od żarów namiętno- 
ści, które w innych wzniecili. W lekceważeniu 
jednak człowieka w kobiecie dorównuje Przy- 4(> byszewski Strindbergowi. W ^Mszy pogrzebo- 
wej" tak mówi o kobiecie: „Kochałem ciebie 
z całego serca, jako poddaną swą, dziewkę 
i niewolnicę. 

Kocłialem twe kłamstwo, albowiem sam 
jestem pełen kłamstwa... Ale gdy twoje kłam- 
stwo zaledwie marnego jakiegoś adoratora w pole 
wywiedzie, to kłamstwo moje stworzyło najcu- 
downiejsze naukowe hipotezy, zaklęło nowe 
światy, stworzyło poezyę, narzuciło ludziom no- 
we myśli, nowe obyczaje, dokonało całego dzieła 
cywilizacyi. 

A gdy ty jako zbrodniarka możesz się stać 
co najwyżej prostytutką, złodziejką i dziecio- 
bójczynią,^) to ja jako zbrodniarz ryłem tablice 
nowych praw, stare religie zniszczyłem, nowe 
stworzyłem, narody z karty świata wymazałem, 
wnętrzności z ziemi wydarłem — ja nigdy nie 
syt, wieczysty zbrodniarz, twórca przemian 
w historyi, duch ewolucyi i zniszczenia". 

Z tego punktu widzenia patrząc, zrozu- 
miemy dopiero, że Falkowie, Gordony i tow. 
nigdy nie przebaczą kobiecie, która ich pozba- 
wiła najlubieżniejszej podniety płciowej... Co 
one im prócz tego dać mogą?... Więc Falk cierpi 
bezdennie i szuka „poduszki, na którejby mógł 
złożyć na chwilę zmęczoną głowę". 

W „Unterwegs" („Po drodze-*) spotykamy 
go u matki. 1) Myśl wzięta z Lombrosa. 47 Żonę namiętnie nadal kocha, ale jemu 
trzeba zapomnienia i estetycznej senzacyi — 
więc roznieca miłość w sercu młodej dziewczyny 
Maryty Kauer. Ona marzy i myśli o tyra nad- 
zwyczajnym człowieku z Paryżu, który ją ol- 
śnił i oczarował; jest to zresztą psychologicznie 
uzasadnione, bo taki mózgowo rozwinięty oso- 
bnik musi wywrzeć ogromny wpływ na duszę 
niewinnej dziewczyny, z którą go łączą wspo- 
mnienia dzieciństwa. 

Falk wyzyskuje to uczucie dziewczęcia z całą 
przewrotnością miejskiego lubieżnika; gołębia 
prostota Maryty drażni go — intryguje go jej 
czystość, pobożność, nieznajomość życia. Nie ko- 
cha jej ani na chwilę, ale lubuje się w tej swo- 
jej przewadze duchowej nad dziewczyną, obser- 
wuje chłodno cały rozwój jej uczucia, jak mistrz 
gra na strunach jej duszy, z całą perfidyą po- 
tęguje jej uczucie do namiętności, drażni jej fan- 
tazyę zmysłowemi wizyami, rozbija jej dogmaty 
religijne cynicznymi paradoksami i jak bóg roz- 
koszuje się panowaniem nad tą duszą, która 
upada mu pod nogi. Jego dyalektyka zahipno- 
tyzowała jej wolę, jego lubieżność zażegła w jej 
duszy płomienną namiętność i stoi blada, prze- 
straszona przed owem Niewiadomem, wyciąga- 
jącem ku niej potworne chrapy. A Falk pro- 
wadzi swe zbrodnicze dzieło — ale czyż on po- 
nosi jakąkolwiek winę ? Mózg wprawdzie działa 
z wyrafinowaniem i wedle planu z góry ułożo- 
nego, ale w gruncie rzeczy jest mózg tylko pa- 48 robkiem i narzędziem nieprzemoźonych instyn- 
któw duszy. Okoliczności nakręciły psychiczny 
zegar, teraz sprężyna się odkręca, zegar musi 
iść... Miejcie żal do tego zegara — nie doFalka. 
Więc Maryt musi być jego... Korzysta z nieo- 
becności jej ojca i bierze w posiadaniu dzie- 
wczynę... Falk miał odrazu tę wyraźną, błyska- 
wiczna świadomość, że zniszczył Marytę... 

Ale czemużby nie ? Jestem naturą, niszczę 
i daję życie. Kroczę po trupów tysiącach — al- 
bowiem muszę I I tworzę życie za życiem — al- 
bowiem muszę. Ja nie jestem tylko samem ja 
— jestem „ja, ty" — jestem bogiem, światem, 
przyrodą — lub czemkolwiek bądź tern, czem 
ty wieczyste głupstwo, wieczysta ironio ! Nie je- 
stem człowiekiem. 

Jestem nadczłowiekiem, bez sumienia, okru- 
tny, wspaniały łaskawy. Jestem naturą — nie 
mam sumienia — i ona go nie ma, nie znam 
miłosierdzia, i ona go nie zna... 

Tak jestem nadczłowiekiem. 

I szedł otulony szaloną burzą — szedł na- 
przód i rozmyślał. I pośród tego gniewu niebio- 
sów szedł ciągle, jakby jakaś zagniewana, taje- 
mnicza Moc — jak szatan zesłany na ziemię 
z piekłem nowych męczarni, siejący twórcze 
zniszczenie dokoła. 

Nazajutrz ten szarmancki iibermensch opo- 
wiada Marycie z całym cynizmem, że ją okła- 
mał, bo jej nie kocha, bo ma żonę. Maryta topi 
się w jeziorze. 49 nPo drodze" jest wytworem fantazji choro- 
bliwej i wyuzdanej, ale jest napisane z nie- 
zaprzeczonym talentem. Groza nie opuszcza nas 
ani na chwilę; ta tragedya zwyrodniałego móz- 
gu na tle cichej, spokojnej okolicy kujawskiej 
"budzi głębokie współczucie, z oddali dochodzi 
nas głuche echo walki żywiołowej między ger- 
manizmem a polskością, i wstyd i żal czujemy 
za tego Falka, który tak pięknie umie kruszyć 
w salonach kopie w obronie polskości, a w rze- 
czy samej „oddycha chucią i rozbojem". Na 
„Unterwegs** winien był Przybyszewski skoń- 
czyć przygody Falka. Ale Przybyszewski lubi 
dużo mówić, choć nie zawsze ma coś do powie- 
dzenia; jak każdy autor, którego zakres twór- 
czości jest ciasny, powraca chętnie do jednej i 
tej samej sytuacyi, do tego samego obrazu, fra- 
zesu i paradoksu. V/ięc Falk musi mieć dużo 
przygód, byśmy uwierzyli w jego demoniczną 
donżuaneryę. Zresztą wszyscy bohaterzy Przyby- 
szewskiego są do siebie podobni jak bracia 
syamscy ; mają ten sam charakter, język, fraze- 
ologię, febrę i gorączkę, Przybyszewski nie umie 
odtwarzać indywidualnej różnorodności życia. 
Więc Falkowi niedosyć było Maryty, — w„ Mal- 
stromie" szuka nowej „poduszki". Ofiarą jego 
instynktów staje się biedna poczciwa Janina 
Kruk, którą Eryk znał jeszcze jako student 
i podkochiwał się w niej dla wyexperymento- 
wania powieści psychologicznej. Ona podrosła, 
rozwinęła się i była narzeczoną anarchisty Czer- 

4 50 skiego. Falk był związany bliskimi węzłami 
z bratem jej i z Czerskim, gdyż wszyscy nale- 
żeli do tajnej organizacyi, zaś Falk był naj- 
wyższym hetmanem partyi. 

Tymczasem Czerski poszedł do więzienia, 
brat Janiny uciekł za granicę — a Falk z zi- 
mną krwią skorzystał z ich nieobecności i uwiódł 
biedną Janinę. Ale nasz nadczłowiek musi po- 
pełnić to ohydne łajdactwo, „bo kocha Izę, bo 
przecież są chwile, że człowiek tak intenzywnie 
nienawidzi kobietę, że z bólu, niemej wściekło- 
ści, chorobliwej potrzeby zemsty pragnie ją po- 
kalać przez stosunek z inną kobietą'*. Iza go 
zdradziła (nim on do niej miał prawo!) więc 
on musi przez zemstę na niej zhańbić Marytę, 
uwieść Janinę... 

Falk przestaje tu już całkiem być „demo- 
nicznym" gdyż jest zarazem kłamcą i tchórzem, 
oszukuje bowiem Izę, popełnia swe „demonizmy*" 
poza jej plecami. Ma on dla swego sumienia for- 
mułkę. Iza cierpiałaby wskutek prawdy (więc 
na czem polega zemsta?!) a prawda staje się 
idyotycznem kłamstwem, skoro ona niszczy czło- 
wieka. Falk brzydzi się „fanatyzmem prawdy 
a la Tołstoj i Bjornson". Czerski wychodzi 
z więzienia, i dowiaduje się, że Janina miała 
dziecko, ale nie rozbija łba nędznikowi, bo jest 
fanatykiem wiary i miłości. Grozi wprawdzie, 
że wypoliczkuje Falka i doniesie o wszystkiem 
jego żonie, ale nasz luby Falk ma także coś 
w zanadrzu; wszak on jest głową partyi robo- 51 tniczej, jedno słóweczko a komitet poczyta Czer- 
skiego za ajenta prowokatora... I takie absurda 
graniczące już wprost z kretynizmem zapisuje 
autor na konto swego bohatera, byle tylko uczy- 
nić go pikantnym i demonicznym. 

Eryk Falk, ten mały, tchórzliwy, przeczu- 
lony neurastenik — głową partyi robotniczej, 
panujący nad milionami dusz, prowadzący agi- 
tacyę i spiski na szeroką skalę, a zarazem tra- 
ktujący je za sport i za zabawkę — co za brak 
logiki i zmysłu psychologicznego I Tacy Falko- 
wie mogą wprawdzie uwodzić Janiny i Maryśki, 
czasem zdobędę się nawet na rzucenie bomby, 
mają nawet powodzenie u histerycznych żon h- 
teratów, ale nie potrafią się oslać w najmniejszej 
organizacyi robotniczej. 

Przyplątają się tu i owdzie do jakiegoś 
stowarzyszenia, wydymają demoniczną pozę, ale 
zdrowy zmysł robotników nie poddaje się ich 
hypnozie, a rozczarowani wracają do sutego 
stołu burżoazyi, wyrzekając na twardoskórność 
rasy niewolniczej. 

Ale u Przybyszewskiego jest wszystko mo- 
żliwem, zresztą książki jego nie są dla „ludzi", 
lecz dla „wybranych", zaś ci „wybrani" tak 
samo mu uwierzą, że robotnicy chcą się „dzielić", 
jak w to, że pierwszy lepszy brukotłuk może 
sobie dowolnie urządzić sport wyścigowy ze 
sprawy ludowej... 

Więc Czerski nie zabija Falka. Iza dowia- 
duje dopiero się od Kruka o całej prawdzie. 52 Odtrąca precz Falka i opuszcza go na zawsze. 
Falk jest teraz kompletnym bankrutem. 

Tak się te kończy ta trylogia, stanowiąca 
ciekawy dokument literacki dla zrozumienia 
ostatniej doby nowożytnego dekadentyzmu. 

Doprowadziłem w tej książce nitscheanizm 
do absurdum — powiada P. w odpowiedzi Je- 
zuitom, *) którzy do dziś dnia węszą w biednym 
Przybyszewskim zakapturzonego masona. Ale to 
zdanie jest zarazem wyrokiem na jednostron- 
ność szkoły „nagiej duszy"; dyalektyka myśli 
ludzkiej wywraca koziołka i ze sztuki dla sztuki 
przeskakuje w dziedzinę sztuki tendencyjnej ; 
„objawienie" sztuki staje się illustracyą ban- 
kructwa pewnego typu społecznego, Przyby- 
szewski uczy nas, że dla antyspołecznych typów 
nie masz miejsca w społeczeństwie... 1) życie w 38. 39. IV. Stanisław Przybyszewski jest jeszcze mło- 
dym człowiekiem. „Urodziłem się w r. 1868 — 
pisze do jednego z tygodników warszawskich. 
Ojciec mój był nauczycielem wiejskim w usta- 
wicznej walce z biedą... Matka niezwykle mu- 
zykalna i święta kobieta. Jej mam do zawdzię- 
czenia moje miłość do muzyki, która przechodzi 
w maniactwo! 

Wpływ egzaltowanej i uczuciowej matki 
ryje zazwyczaj głębokie ślady w duszy czło- 
wieka; dziecię takie rozwija się przedwcześnie, 
staje się poważnem, przeczulonem i wraźliwem 
na dysonanse życiowe. Stąd też ten chłop 
z Kujaw urodzony w niezwykle pięknej, zdro- 
wej okolicy nie ma nerwów, jak owa czerstwa 
rasa z Wielkopolski; on już z chaty ojczystej 
wynosi organizm delikatny i wrażliwy na dzia- 
łanie najsubtelniejszych drgań, najbardziej wy- 
rafinowanych podrażnień współczesnej kultury. 

Te jego wrażenia niezawodnie usymboli- 
zowały się w następującym ustępie „Mszy po- 
grzebowej : •* Jestem dzieckiem mieszanego mał- 
żeństwa między protestanckim chłopem a kato- i U' liczka, która pochodziła ze starej, podupadłej 
arystokratycznej rodziny. We wspomnieniach 
mych widzę zawsze smukłą, wątłą kobietę z oUi- 
czem Carlo-Dolci z rysami, w któryc|;i wieki 
wyszukanego i wydelikaconego doboru wyci- 
snęły niezatarte piętno. Nigdy nie kochała mego 
ojca, wyszła za niego, ażeby nie być na pro- 
szonym chlebie u swej rodziny. Ileż nieskoń- 
czonych katusz przeszła ona, aż poddała się 
jego pieszczotom; wśród najgłębszego, zmysło- 
wego wstrętu, ^) wśród najpotężniejszego buntu 
jej poranionej duszy i natury krzyczącej o pom- 
stę poczęty zostałem ja. 

Od czasu jak sięgają me wspomnienia, 
wyczuwriem się sam zawsze, jako coś niepo- 
składanego , rozszczepionego , pogmatwanego : 
wola moja wciąż była paraliżowaną, słabe choć 
stale działające impulsy utrzymywały mój mózg 
w ciągłem rozdrażnieniu"... Z wyobraźnią roz- 
egzaltowaną Słowackim i Berwińskim poszedł 
Przybyszewski do Berlina na studya. Rozpoczął 
od architektury i historyi sztuk pięknych, po 
roku przerzucił się na medycynę, studyował ją 
przez pięć lat, napisał rozprawkę o strukturze 
mikroskopijnej rdzenia pacierzowego, pracował 
nad historyą powszechną i zajmował się także 
filozofią głównie Fechnerera. ^) 1) Vide Julia Strindberga. 

2) Uczeń Schellinga, atomistyk napisał poetyczną 
Zendawestę, kruszył kopie w obronie tezy, źo filozofia nie 
jest wiedzą. 55 Pod tym względem był Przybyszewski pra- 
wdziwym synem swego społeczeństwa; musiał 
przebyć tak już u nas typową ełiorobę dyletan- 
tyzniu. Wrażliwa jego i ambitna dusza biła 
skrzydłami na wszystkie strony i uderzyła o cia- 
sne mury stosunków społeczno - politycznych, 
w^ięc Przybyszewski jak wszyscy uczciwi i uta- 
lentowani ludzie w Polsce, rzucił się także w wir 
walk politycznych. Tytaniczne zapasy klasy ro- 
botniczej, ruch ludowy Wielkopolsce powstający 
przeciw nędznym rządom filistersko-jnnkierskim 
musiały przecież znaleść oddźwięk we wrażli- 
wej organizacyi młodzieńca i wytknęły pierwszy 
kierunek rwącym się do życia polotom. Przy- 
byszewski należał do organizacyi polskich ro- 
botników i redagował przez dłuższy czas „Ga- 
zetę robotniczą". Rola atoli „agitatora" wyma- 
gająca silnych nerwów i olbrzymiej ofiarności 
nie odpowiadała miękkiej, artystycznej duszy 
Przybyszewskiego, szał nowości przeminął, sił 
do idealnych wysiłków zabrakło, — zresztą się 
ożenił i jak powiada „musiał mieć kawał chleba 
w ręku — więc został literatem". Pierwsze 
dwie jego broszurki napisane po niemiecku pt. 
Zur Psychologie des Individuums (Chopin und 
Nietsche, II Ola Hanson) znalazły poklask ; po- 
rywał jego entuzyazm i subtelne zrozumienie 
tych mistrzów, trafiało w tętno czasu to akcen- 
towanie indywidualizmu w przeciwieństwie do 
materyalizmu w literaturze. Msza pogrzebowa 
w r. 1893 zdobyła mu już licznych wielbicieli, 56 potem przyszły Wigilie, trylogia Homo sapiens, 
De Profundis, które stworzyły już pewien kie- 
runek literacki i postawiły go na czele tego 
kierunku. W pismach modernistycznych Gegen- 
wart, Neuland, Freie Biihne (obecnie N. deutsche 
Rundschau) zachwycano się genialną intuicyą 
Polaka, podziwiano jego styl, korapozycyę, głę- 
bie myśli, poezyę języka, nazywano go demo- 
nem w literaturze, „der geniale Pole", a każde 
dzieło nawet takie Satanskinder spotykało się 
z entuzyazmem bez granic. Poważniejsza prasa 
trochę trzeźwiej zapatrywała się na ten kult; 
nie mogło przecież ujść uwagi krytyków, że 
Przybyszewski wziął styl i język od Nietschego, 
a wszystkie myśli z Hansona, Huysmansa i z li- 
teratury skandynawskiej ; odpychała ich od Przy- 
byszewskiego jego arogancya, z jaką ośmiela 
się traktować wszystkich i wszystko nie nagi- 
nające się do jego szablonu, przestraszała nie- 
zdrowa woń stęchlizny bijąca z jego utworów. 
Stąd padały takie ostre sądy, jak gdyby 
wyjęte ze słownika Przybyszewskiego; odma- 
wiano Przybyszewskiemu wszelkich zdolności, 
nazywając jego dzieła humbugiem, a jego sa- 
mego „literackiem zerem, które dzięki głupocie 
histeryków obojga płci zdobywa sobie rozgłos".^) 
Trzeba atoli przyznać, że Przybyszewski ma 
bogatą fantazyę. temperament, wrażliwość i sub- 
lelność w obserwacyi, porywa siłą i namiętno- i) Neue Zeit. 57 ścią, wyczuwa głęboko newrozę czasu, umie wżyć 
się artystycznie w psychiczne sytuacye i nastroje 
właściwe pewnym przerafinowanym sferom spo- 
łeczeństwa. Przybyszewski pisał dotychczas po 
niemiecku, ale pokazał w utworach „Epipsychi- 
dion", „Jasne noce**, „Androgyne", oraz we wspa- 
niałych odczytach o Szopenie i Kasprowiczu, że 
z równą siłą potrafi tworzyć w swym ojczystym 
języku. Atoli dziedzina twórczości Przybysze- 
wskiego jest nader ciasna ; nie potrafi on wyjść 
ze sfery nielicznych spostrzeżeń psychozy, po- 
wtarza się, staje się rozwlekłym, stara się nad- 
zwyczajnymi efektami ukryć próżnię myślową. 
W całej twórczości Przybyszewskiego czuć dys- 
sonans między jego artystyczną możnością a li- 
terackiemi pretensyami, talent nie może wybiedz 
z ciasnych swoich granic, a artysta rości sobie 
mimo to prawo do nieograniczonego panowania 
nad światem swego audytoryum. 

Są chwile kiedy wybucha takimi wspania- 
łymi obrazami, jak w Androgyne, Jasnych no- 
cach, Epipsychidion, — umie być tak subtel- 
nym malarzem tęsknoty, jak w Wigiliach, ta- 
kim wspaniałym artystą dramatów duszy jak 
w Unterwegs i De Profundis, tak potrafi upla- 
stycznić tendencye nowej sztuki jak „Na dro- 
gach duszy, ale równocześnie w chorobliwym 
pościgu za efektami zapuszcza się we wszystkie 
dziwactwa szatanizmu, redukuje wszystkie zjawi- 
ska duchowe do przejawów neurastenji i histeryi, 
urządza buffonadę z hasłem bankructwa wiedzy 56 i częstuje czytelnika całemi masami nagroma- 
dzonych z wszystkich autorów nowożytnych, 
a szczególnie z Poego i Huysraansa opisów neu- 
rastenicznych potworności zwyrodniałej psyche. 

Nie dziw, że w tym chaosie ginie często 
iskra talentu naszego autora — pretensyonal- 
ność i brak autokrytycyzmu zacinają w go coraz 
większej jednostronności, a niemoc wydobycia 
się z tej matni zmusza go do coraz bardziej 
świadomego popisywania ze swemi oryginalno- 
ściami i extrawagancyami. Ta sztuka dla „wybra- 
nych, arystokratycznych dusz" poniża się często 
do najniższych kuglarskich sztuczek'; silenie się 
na oryginalność wiedzie naprzód do schlebiania 
instynktom histeryków i alkoholików, potem 
do mizdrzenia się starym dewotkom bajkami 
o szatanie, w końcu do rywalizowania ze szar- 
latanami a la Leon Taxil. 

Występuje to już w Ill-ciej części Homo 
sapiens, gdzie autor koniecznie chce w nas wmó- 
wić, że biedny, histeryczny Falk jest demonem, 
ale zdaje mi się, że „Dzieci szatana"^) są najja- 
skrawszą illustracyą mojego zapatrywania. 

Posłuchajmy p. Przybyszewskiego. 

W mieście polskiem liczącem nie spełna 
dziesięć tysięcy mieszkańców (może gdzieś na 
Kujawach, a może w Bochni lub Mościskach) 
żyje Imci p. Gordon młodzieniec niespolity, 
który w swej skromności równa się — z Na- 1) Po polskn nakładem księgarni polskiej 1899. 5» poleonem, zaś jego druch Ostap odaajduje w nim 
sobotwór Karola XIT. 

Kiedy luby p. Ostap wpada w deliryum 
alkoholiczne, to równa Gordona z— Bajronem, Ale- 
ksandrem Wielkim — ba z samvm Panem Bo- 
giem i Szatanem — a Gordon całkiem chłodao 
przyjmuje te komplementy. Prawdopodobnie 
widział p. Gordon nieodzianego szatana Vigi- 
landa lub przeczytał prześliczną interpretacyę 
tej rzeźby „Na drogach duszy" — dość, że ten 
bohater w Mościskach uroił sobie, że jest de- 
monem żądzy i zniszczeaia, zaś p. P. każe bie- 
dnym czytelnikom wierzyć w tę demoni- 
czną wielkość zbrodniczą piękność i ge- 
nialną przewrotność syna szatana. Odnajduje 
się ich cała kompania; Wroński suchotnik, 
który chce się mścić na ludzkości za swą nędzę 
i śmierć przedwczesną, Ostap neurastenik i roz- 
pustnik, który ma morderstwo na sumieniu 
i szuka zapomnienia w alkoholu, Hartman uto- 
pista marzący o zbudowaniu sprawiedliwej spo- 
łeczności, Botko emisaryusz komitetu rewolucyj- 
nego — z Londynu, wszyscy oni podziwiają ge- 
nialne myśli Gordona (znane nam zresztą z po- 
przednich pism Przybyszewskiego) i ulegają 
suggestyi demonicznej natury naszego szatana 
(w Mościskach !) Jest tam także niejaka Hela 
Mizerska, córka miejskiego lekarza, wedle swego 
stanu cywilnego panna, ale faktycznie nią nie 
będąca, a to stanowi tragedyę jej życia. Gor- 
don poznał ją przed kilku laty, ukochał siłą 60 swej demonicznej namiętności, niestety jednak 
przekonał się, że p. Hela już przedtem do in- 
nego młodzieniaszka należała. Demoni a la Falk 
i Gordon nie mogą żyć bez pierwiosnków, 
a tymczasem los każe im zawsze się spóźnić... 
Gordon mówi do Heli: Najwyższą pięknością 
dziewczęcia jest przetworzyć się w kobietę. Ja 
chciałem w tobie stworzyć tę najwyższą pięk- 
ność. Mężczyzna rośnie zawsze, niewiasta roz- 
wija sie tylko jako dziewczę ^ jako kobieta 
jest już zastojem i t. d.... P. Hela nie mogąc 
skaptować tych genialnych wywodów daje 
w twarz naszemu dajraonowi. Zresztą Gordon 
z „tęsknoty za dziewictwem Heli" — przetwa- 
rza tymczasem niewinną Paulę Wrońska na 
najwyższą piękność — zaś Hela pociesza się 
na razie alkoholikiem Ostapem, co jej nie 
nie przeszkadza rwać się wszystkiemi tętnami 
duszy do Gordona. 

Wreszcie Hela z porady Gordona odtrąca 
Ostapa, a ten z rozpaczy kasze w szyję swą 
bogdankę i dostaje ataku epileptycznego... 

Całe to miłe towarzystwo spiskuje, włóczy 
się po nocach, pije, ma na przemian febrę, 
ataki, dreszcze, ale to zupełnie nikogo nie razi 
— sam burmistrz jest wujem Gordona i przyj- 
muje jego kompanię na herbatkach i balach. 

Wreszcie druhowie Gordona spełniają — 
ów wielki czyn zrodzony w mózgu naszego 
Szatana. Pomyślcie moi państwo ! — Podpalają 
ratusz, willę i fabrykę — Wroński ginie w pło- 61 mieniach, Ostap się wiesza, ale Gordon rozko- 
szuje się „wielkością" swego demonicznego 
czynu! Marzy o nowych .bohaterstwach" o po- 
żodze całej prowincyi, może o kulturze bakcy- 
lów cholery i tyfusu, którą mu doradzri śp. 
Ostap. Całość jest wytworem chorobliwej, zwy- 
rodniałej fantazyi, zaś mimo swej pozornej bez- 
tendencyjności jest apoteozą gwałtu i brutalno- 
ści i paszkwilem na uczciwą organizacyę robot- 
ników, którzy występuję w tem dziele jako dzi- 
kie i podłe bestye prowadzone na pasku przez 
znudzonych iibermenschów. Przybyszewski jako 
myśliciel społeczny jest kompletnem zerem, 
jako poeta nie ma zdolności obejmowania szer- 
szych widnokręgów, zaś jako psycholog cierpi 
na rodzaj daltonizmu duchowego, który zacie- 
śnia jego spostrzeżenia tylko do dziedziny psy- 
chopatyi płciowej. Przybyszewski jest świetnym 
jako autor fantazyi kosmicznych, jako liryk, któ- 
ry pisze cudowną poetyczną prozą, jako malarz 
nastrojów ale ilekroć dotyka zagadnień społe- 
cznych ilekroć usiłuje nam dać syntenzę człowie- 
ka, to jego fantazya staje się banalną, pomy- 
sły płaskimi, filozofia marną i studencką. 

Jego teorya estetyczna o sztuce dla sztuki 
jest wyrazem zupełnej dekadencyi w dziedzinie 
duchowej i społecznej —jest mówiąc własnymi 
jego słowami — poduszką dla zmęczonej głowy. 
Sztuka jest bowiem częścią składową życia du- 
chowego społeczeństwa, ona stanowi najpotęż- 
niejszą dźwignię postępu cywilizacyjnego, kto 62 ją z tego związku usiłuje wyeliminować postępuje 
jak chemik, który ciało organiczne rozłożył na 
chemiczne składniki. 

Sztuka wyeliminowana z ciepłego organi- 
zmu społeczeństwa jest tylko rudymentem sztu- 
ki, jakimś surowcem gromadzonym w szafie 
zbieracza, martwą komórką w tkaninie społe- 
łecznej. Hasło sztuki dla sztuki prowadzi do 
parodyowania sztuki na kaprysy bardzo mier- 
nych często jednostek, do apoteozowania wła- 
ściwości duchowych pewnych chorobliwych sfer 
społeczeństwa i do prostytuowania sztuki na 
służebnicę panującej klasy. Hasło to jest hasy- 
szem dla słabych i chorych umysłów; parali- 
żuje do reszty wolę i jest znakomitym środ- 
kiem do tamowania postępu i kultury. Reakeya 
umie doskonale wyzyskiwać ten obłęd zwany 
bankructwem nauki i estetycznym kultem absur- 
dum, a naśladowcy Gilles de Rais,Grama i Strind- 
berga zbudowali Sacre Coeur na Montmartre. 

Moderniści uprawiają tedy bezwiednie na 
wskroś tendencyjną sztukę. 

Sztuka jednak nie może być ułamkiem 
życia ani tamą rozwoju społecznego lecz este- 
tyczną syntezą nieskończoności życia ducho- 
wego człowieka. 

Słusznie powiada Przybyszewski, że sztuka 
granic nie zna. Ale kogo nie stać na pełne, 
szerokie życie, kto nie ma skrzydeł do polotu, 
do rozwoju, kto nie jest Królem-Duchem, ani 
duchem rewolucyonistą, ten nie potrafi stwo- 63 rzyć prawdziwej wielkiej poezyi. Kto musi ucie- 
kać od ludzi aby tworzyć sztukę; ten wypro- 
dukuje tylko homunkulusa, który będzie wege- 
tował zasobem sił pożyczonych z życia a po- 
tem umrze na niedokrewność. 

Wielcy artyści byli zawsze na wskroś spo- 
łecznymi; kluczem czarodziejskim, który im 
otwierał wrota duchowego królestwa, był re- 
alizm spostrzegawczy i wizyonerska intuicya; 
żyli oni pełnem, szerokiem życiem i krystalizo- 
wali w swej sztuce najwznioślejsze ideały współ- 
czesnej epoki. Każdy artysta dąży do rozsze- 
rzenia zakresu swej twórczości, do opanowania 
coraz dalszych widnokręgów — Gustaw staje 
się Konradem, sentymentalny Kordyan rzuca 
rękawicę autorowi Trzech psalmów. Zasklepienie 
się w jednej wyłącznej sferze ducha prowadzi 
do stworzenia szkoły, do zmanierowania talentu. 
To co było poetyczną intuicya staje się rutyną, 
artysta powtarza wciąż tę samą kombinacyę 
barw i myśli ; w końcu jest już tylko majstrem 
a nie mistrzem. 

Do takiego zmanierowania talentu prowa- 
dzi płytka formułka estetyczna modernistów: 
zacieśniają oni życie do pewnego szablonu na- 
strojów i typów psychicznych; po za ekwili- 
brystykę oklepanów frazesów nie widzą często 
świata. Kto o tem wątpi niech przejrzy osta- 
tnie 3 kwartały krakowskiego „Życia".*) *) Już nie wychodzi więcej. ^^ 64 Przybyszewski chwali się, źe dekadenci 
nie znają ani słońca ani nocy ani uczucia ani 
namiętności, ale on ma siłę i moc i wielką na- 
miętność... 

W rzeczy samej — Przybyszewski ma 
temperament i wybuch na jakie się nie zdobę- 
dzie lada jaki modernista — tylko źe ta moc 
wypacza się na krzyk neurastenika, tylko, źe 
jego głos nie jest wielkiem wołaniem olbrzyma 
lecz ostatnim jękiem ofiary skazanej przez 
społeczeństwo na zagładę. 

Echo jego krzyku budzi lubieżne podra- 
żnienia we wszystkich chorych i znużonych 
duszach, a w innych tylko chwilami świadomość 
bólu i smutnych rozdźwięków żywota. 

Słyszy on tylko oderwane dźwięki z po- 
tężnej melodyi wszechistnienia, ale głuchy jest 
na wieczystą muzykę i hannonię życia. 

Lecz nam potrzeba innej poezyi; my 
wszyscy tęsknimy za jakimś potężnym tonem, 
co wszystkie nasze myśli wyrwie z głębin du- 
cha, co je wyrzuci w świetlane szlaki, co ude- 
rzy we wszystkie dzwony, aż pękną stare formy 
i wyjdzie z zamętu nowy świat ducha. 

A ten Jedyny, którego czekamy nie bę- 
dzie wiecznie tańczył przed samiczką lub ba- 
wił znudzonego wodza plemienia, lecz będzie 
sercem serc, językiem tęsknot mihonów, najsub- 
telniejszą fibrą społecznych fal ewolucyi. LWoW. 

z DKTKAkNI „Sf.OWA POLSKIKCO'' 
pod zar/ądein Z. Hałacińskiego. fh I I 

1'sl 


RETURN CIRCULATION DEPARTMENT 

TO"iii^ 202 Main Library 


LOAN PERIOD 1 
HOME USE 


2 : 


J 


4 


5 t 


b 


ML lOOKS MAY BE Rf CAUED AFTER 7 DAYS 

R*n«wal* and R«charg*t moy b* mad* 4 days prier te łh* dwa dała. 

Boek* may ba Ranawad by callinf (42-3405 


DUE AS STAMPED BELOW 


im 03 19S7 


8EMT ON ILL 


DEC n 3 2002 


U C BERKPLEY FORAA NO. DD6 UNIVERSITYOFCALIFORNIA, BERKELEY 
BERKELEY, CA 94720 


irCt8733a .a*y jyK;ł. U. C. BERKELEY LJBRARjES 
CDS7«lllili73